Schliessen
10. března 2022

Prudce rostoucí ceny nafty velmi tvrdě dopadají na odvětví spedice

Prudce rostoucí ceny nafty velmi tvrdě dopadají na odvětví spedice

Vážení zákazníci, celý svět nyní s hrůzou a lítostí sleduje válku na Ukrajině. Kromě nepředstavitelné lidské tragédie, která se tam odehrává, má válka na Ukrajině obrovské ekonomické důsledky, které mají přímý dopad i na naši společnost. Prudce rostoucí ceny nafty velmi tvrdě dopadají na odvětví spedice. Podle OMR* činila čistá cena nafty v prosinci ještě 114,79 EUR/100 l, ale od ruského útoku se během několika dní zvýšila o více než 60 % na přibližně 185 EUR/100 l netto. Vzhledem k tomu, že náklady za naftu tvoří zhruba jednu třetinu celkových nákladů, znamená to další finanční zátěž ve výši více než 20 %. Pro mnoho dopravních společností tato situace nabývá rozměrů, které ohrožují jejich existenci, protože rekordní ceny nafty překračují jejich finanční limity.

Jak uvedla jednotlivá sdružení silničních dopravců: „V evropském dopravním průmyslu hrozí vlna insolvencí. Tím by bylo ohroženo zásobování obyvatelstva a ekonomika.“ Zástupci dopravního průmyslu poukazují na to, že v této situaci bude nevyhnutelné promítnout vyšší cenu nafty do ceny pro zákazníky. Kromě toho v současné době nedokážeme odhadnout, zda a kdy dojde k návratu cen nebo zda bude vzestupný trend pokračovat. Je proto nezbytné, aby zúčastněné strany byly připraveny co nejtransparentněji a nejpružněji reagovat na změny ve všech směrech vývoje cen nafty. Naše cenové nabídky dopravních služeb platí pouze ve spojení s doložkou o vývoji cen nafty, přičemž náklady na pohonné hmoty budou uváděny samostatně.

V zájmu dlouhodobého zabezpečení ekonomiky a odvětví logistiky, je třeba v krátkodobém horizontu nalézt společné řešení, které tento vývoj zohlední. Protože ekonomika nemůže existovat bez logistiky a logistika se nemůže účinně dostat ze současné krize bez pružných nástrojů spolupráce s ekonomikou.

*OMR= Index cen ropných produktů

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky