Schliessen
Unsere Zertifizierungen

Naše certifikace

Transparentnost je naší
silnou stránkou

Náš rozsáhlý management kvality pracuje na pravidelném získávání různých certifikací. Přesvědčte se o našich vysokých standardech kvality. Splňujeme veškeré specifikace, normy a pokyny logistického průmyslu. Každý projekt těžké dopravy je firmou Universal Transport zpětně analyzován a hodnocen. Vzhledem k tomu, že se snažíme neustále zlepšovat naše služby, ale zároveň se zaměřujeme na strategii, tyto analýzy jsou důležité a poskytují nám důležité informace pro potenciální optimalizaci a nové znalosti. Zároveň tvoří základ pro širokou škálu specializovaných vědomostí našich zaměstnanců.

Universal Transport Umwelt Zertifikat

Ekologický certifikát

Náš enviromentální management je certifikován dle DIN EN ISO 14001.

Universal Transport Qualitätsmanagement

Management kvality

Jsme certifikování dle DIN EN ISO 9001:2015, který je zárukou stabilní vysoké kvality služeb.

Universal Transport AEO-Zertifikat

AEO Certifikát

Jako oprávněný hospodářský subjekt jsme dokonalým partnerem také pokud se jedná o celní formality.

Bezpečnost bez
kompromisů

Zajištění přepravy těžkých břemen zahrnuje řadu velmi náročných požadavků na personál a zařízení. Všechny části přepravovaného nákladu musí být uloženy a zajištěny na našich vozidlech takovým způsobem, aby nebyly schopny změnit svou pozici a nosné body v průběhu celého procesu přepravy. To je důležité zejména proto, že i ty nejmenší chyby v této oblasti bezpečnostních opatření by mohly vést k rozsáhlé škodě nebo nehodě.

Pečlivé plánování, správné vybavení a mnohaleté zkušenosti je to, na co se můžete opravdu spolehnout.

Naši pracovníci jsou speciálně školeni, pravidelně navštěvují další vzdělávací kurzy a mají dlouholeté zkušenosti v oboru a jsou tedy odborníky, pokud jde o vysoké nároky podílející se na zajišťování přeprav těžkých břemen.

Pouze ten,
kdo dokonale zná svůj nástroj,
umí zahrát ladnou melodii.

Školení a neustálé vzdělávání našich zaměstnanců vede k následnému rozvoji dovedností a optimální realizaci dopravy.
Investice, která se vyplatí.

Například:

  • Semináře o bezpečném zajištění nákladu
  • Školení řidičů hospodárné jízdy
  • Školení přímo u výrobce našeho aktuálního vozového parku
  • Zvyšování kvalifikace zaměstnanců
  • Výuka cizích jazyků