Schliessen
Unternehmensleitlinien

Naše hlavní zásady

Trvale udržitelný rozvoj
jako strategie pro budoucnost.

Tým Universal Transport jedná zodpovědně se svými zaměstnanci, zákazníky i životním prostředím a to více než 60 let.

Naše požadavky

Působíme v oblasti poradenství, organizace a provádění celosvětové speciální dopravy. Jsme neutrální a otevření vůči všem způsobum přepravy a neustále pracujeme na inovativním vývoji našich služeb

Naše cíle

Chceme naší činností vytvářet přiměřený výnos k zajištění dalšího vývoje společnosti a v zájmu společníků a spolupracujících. V zemích kde působíme se snažíme hrát vedoucí úlohu ve speciální dopravě. Chceme být aktivní tam, kde naši zákaznící využívají naši služby a kde najdeme vyhovující spolupracovniky.

Náš růst

Našim cílem je trvale udržitelný a dlouhodobý hospodářský úspěch. Kromě zachování a posílení stávající společnosti Universal Transport, chceme podpořit náš zdravý růst, který neomezuje nezávislost společníků a Universal-Transportu. Tento pro budoucnost nutný růst chceme dosáhnout dodržením principu decentralizace a soubežně posílením vztahu ve skupině.

Naše orientace na zákazníka

Naším požadavkem je, že v oborech, ve kterých působíme, budeme mezi nejlepšimi. Abychom zajistili dlouhodobý úspěch, sledujeme neustále cíle našich zákazníků, se kterými partnersky spolupracujeme. Jako poctivý partner poskytujeme služby v zájmu dlouhodobých obchodních záměrů zákazníka. Plnění kvalitativních standartů a flexibilita poskytování služeb je základ pro důvěryhodný vztah se zákazníkem.

Naši zaměstnanci

Důvěřujeme našim zaměstnancům. Respektujeme navzájem naši práci a nedopustíme jakoukoli diskriminaci kvůli původu, barvy pleti, věku, pohlaví, náboženství, postižení nebo formy soukromého života. Každy se musí postarat o to, aby byla zachována bezpečnost a zdraví všech zaměstnanců. Odborná kvalifikace, zodpovědná vlastní iniacitiva a kreativita našich zaměstnanců jsou základy našeho úspěchu.

Naše zásady

Naše zásady vedení obhajují decentralizovanou podnikovou strukturu a jsou založeny na převodu odpovědnosti a důvěryhodné spolupráci. Naše rozhodnutí by měla být přímá a efektivní. Vlastní heavynet je důležitý informační systém, který zajišťuje princip tohoto konání.

Naši partneři a dodavatelé

Velmi nám záleží na partnerské a férové spolupráci s našimi partneri a dodavateli. Pří poskytování logistických služeb tvoří naši partneři a dodavatelé důležitý článek v řetězu přidané hodnoty. Klademe nejvysší nároky na kvalitu a hospodárnost.

Konkurence

Podporujeme spravedlivou hospodářskou soutěž v rámci právních předpisů. Riggingové ceny, sdílení zákazníků a výměna obchodních informací s konkurenty, jsou pro nás nepřípustné. Jsme připraveni spolupracovat s konkurenty, pokud je to v zájmu našich zákazníků a cílů společnosti.

Compliance

Všem spolupracovníkum je zakázano podání nebo přijetí úplatku a výhod a to obzvlášť v souvislosti se zprostředkováním, zadaváním, dodáním, provedením a zaplacením zakázek, nezávisle na tom, zda se u druhé osoby jedná o zástupce státní organizace, spolků nebo podnikatelského subjektu. Příjetí nebo poskytování darů je přípustné pouze tam, kde hodnota toho daru je zanedbatelná a jak darujicího, tak obdarovaného nedostane do polohy závislého nebo kompromitovaného. V nejasných případech je potřeba žádat o písemný souhlas nadřízeného.

Ochrana životního prostředí

Poskytujeme naše služby podle ekologických požadavků. Tím značně přispějeme při dodržování ekonomických cílu k vylepšení ochrany životního přostředí.