zamknij
11. marca 2022

Rosnące ceny oleju napędowego zagrażają branży logistycznej

Obecnie patrzymy na Ukrainę z przerażeniem i żalem. Oprócz niewiarygodnej ludzkiej tragedii, która ma tam miejsce, wojna ukraińska ma ogromne konsekwencje ekonomiczne, które mają również bezpośredni wpływ na nas jako firmę. Branżę transportową szczególnie mocno dotknęły gwałtownie rosnące ceny oleju napędowego. Według OMR cena netto oleju napędowego w grudniu wyniosła 114,79 euro/100 litrów, ale od rosyjskiego ataku wzrosła o ponad 60 proc. w ciągu zaledwie kilku dni do około 185 euro/100 litrów netto. Koszty oleju napędowego stanowią około jednej trzeciej całkowitych kosztów, oznacza to dodatkowe obciążenie o ponad 20 procent. Dla wielu firm transportowych przybrało to rozmiary zagrażające ich istnieniu, ponieważ rekordowe ceny oleju napędowego w niektórych przypadkach znacznie przekraczają ich limity finansowe.

 Prof. Dr. Dirk Engelhardt, rzecznik zarządu Federalnego Stowarzyszenia Transportu Drogowego, Logistyki i Utylizacji (BGL) ostrzega: „Istnieje ryzyko fali niewypłacalności w niemieckiej branży logistyki transportu. Wtedy zagrożona byłaby podaż dla ludności i gospodarki”. Przedstawiciele branży transportowej z całych Niemiec zwracają uwagę, że na tym tle nieuniknione będzie przeniesienie wyższej ceny na klientów. Ponadto obecnie nie jesteśmy w stanie oszacować, czy i kiedy ceny wzrosną lub czy trend wzrostowy będzie kontynuowany. Dlatego ważne jest, aby zaangażowane osoby były w stanie reagować tak przejrzyście i elastycznie, jak to tylko możliwe, poprzez dostosowania we wszystkich kierunkach rozwoju cen oleju napędowego. Z mocą wsteczną od 1 marca 2022 r. będziemy przedstawiać nasze usługi transportowe i taryfy frachtowe tylko w połączeniu z klauzulą ​​podwyżek cen oleju napędowego z wyszczególnionymi kosztami paliwa. Aby długofalowo zabezpieczyć gospodarkę i branżę logistyczną, w perspektywie krótkoterminowej należy znaleźć wspólne rozwiązania, które uwzględniają te zmiany. Ponieważ gospodarka nie może istnieć bez logistyki, a logistyka nie może skutecznie wyjść z obecnego kryzysu bez elastycznych modeli partnerskich z gospodarką.

<< powrót do przeglądu
>> Wyświetl następna widomość