Schliessen
12. dubna 2022

Společnost Universal Transport dodává ocelové nosníky pro železniční most v Lübecku

Přeprava ocelových nosníků pro železniční most v Lübecku opět ukázala, že pro společnost Universal Transport není žádný úkol příliš obtížný nebo složitý.

Náročnost dopravních opatření na trase ze Slupce v Polsku přes přístav Lübeck až na staveniště na řece Trave je mimořádně vysoká.

Na trase je třeba demontovat dopravní značení, kruhové objezdy zajistit přechodovými klíny a zakrýt zelené plochy krycími deskami. Tak tomu bylo například při přípravě na obzvláště obtížný manévr na úseku v Polsku u Wezelu/Iwna:Tam specialisté ze společnosti Universal Transport přejedou přes speciálně zabezpečený trávník na dálnici S5, kterou pak musí projet v protisměru. Kvůli tomu se zastaví i provoz na spojovací silnici.

Už jen samotná příprava a plánování transportů byla mamutí práce a trvala asi rok. Na začátku zakázky však muselo být trasování během krátké doby opět změněno. Kvůli rozšíření staveniště na hraničním přechodu Frankfurt nad Odrou byla nutná objížďka přes Görlitz, a proto první březnové transporty strávily na cestě tři noci místo obvyklých dvou. V první fázi výstavby bylo prvních osm transportů přepraveno do Lübecku v březnu a dubnu. Dalších osm by mělo následovat ve druhé fázi výstavby v září a říjnu.

Ocelové nosníky jsou naloženy a upevněny návěsech Tele-Semi. Celková hmotnost vozidla a nákladu se pohybuje mezi 77 a 95 tunami.

Po příjezdu do Lübecku se ocelové nosníky instalují během nočních přestávek v železničním provozu. Na mostní konstrukci se umístí pomocí jeřábu a zapouzdří se do betonu. Vynaložené úsilí se nakonec vyplatí, aby se náhradní stavba nádražního mostu v Lübecku mohla uskutečnit včas. Výstavba nové čtyřproudové silnice přes železniční trať zde proběhne ve dvou stavebních etapách.

Otevření pro veškerý provoz je plánováno na podzim roku 2024. Celkové náklady činí přibližně 36,4 milionu eur a financují je Deutsche Bahn a hanzovní město Lübeck..

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky