Schliessen

Dopravní inženýrství

Připravíme Vám bezpečnou cestu

Těžkou silniční dopravu je nutné vykonávat velmi odpovědně. V případě nutnosti musí být ostatní účastníci silničního provozu přesměrováni na jinou trasu, musí být umístěna vhodná dopravní značení a někdy musí být na nerovném terénu dokonce nainstalovány prvky mobilních cest. Bezpečnost všech zúčastněných musí být vždy zaručena. Pro Universal Transport má bezpečnost silničního provozu nejvyšší prioritu.

Volná cesta
díky
Universal Transport.

Díky dlouholetým zkušenostem s tím souvisejícími cennými znalostmi v oblasti dopravního inženýrství nás žádný problém nedokáže překvapit.