Schliessen

Povolení nadměrných přeprav

Přepravy jsou kompetentně
plánovány.

Neponecháváme nic náhodě.

Naše oddělení pro zajišťování povolení pro nadrozměrné přepravy naplánuje vše do nejmenšího detailu. Průjezdová trasa je pečlivě prozkoumána naší technickou terénní posádkou a na základě získaných informací je zažádáno o odpovídající povolení. Před zahájením přepravy ověřujeme u dálniční služby, jestli nejsou na trase nějaké náhle se vyskytující noční výluky, aby byl zajištěn hladký průjezd.

Sicherheit
Sicherheit

Pouze ten,
Pouze ten,
umí zahrát ladnou melodii.

kolení a neustálé vzdělávání našich zaměstnanců vede k následnému rozvoji dovedností a optimální realizaci dopravy.
Investice, která se vyplatí.

Příklad:

  • Školení řidičů hospodárné jízdy
  • Školení přímo u výrobce našeho aktuálního vozového parku
  • Zvyšování kvalifikace zaměstnanců
  • Výuka cizích jazyků