Schliessen

Stavebnictví

Těžká logistika, dostupná z jediného zdroje

Nebylo by pro Vás hezké mít na své straně silného partnera? Někoho, kdo za Vás vyřeší veškerou těžkou logistiku stavebních komponentů, od A do Z včetně celního odbavení? Společnost Universal Transport Vám nabízí přednosti silného partnera, svěřte nám svou těžkou logistiku.

Jsme profesionálové

Na evropských staveništích jsme jako doma. Jsme Vaším silným partnerem v oblasti těžké logistiky ve stavebnictví. V Čechách, Německu a po celé Evropě. Naše technologie vozidel se zaměřuje na stavební průmysl se všemi svými speciálními požadavky.

Betonové prvky, mostové komponenty nebo i celé domy. Každé dopravní úkoly ve stavebnictví zpracováváme profesionálním řízením projektů, které zaručují spolehlivost a přesné dodání.

Individuální koncepce těžké logistiky ve stavebnictví

Každé těžké nákladní dopravě pro oblast stavebnictví předchází práce našich vynikajících projektových manažerů. Plánování v programech CAD a výpočet nosností vzhledem ke hmotnosti nákladu, vyjasnění rozměrů a případné omezení dopravy, získání povolení nebo celní odbavení. Mezi naše služby patří také spolupráce s policií, městy a úřady.

Optimalizace logistiky
je naší konkurenční výhodou –
Dokonalé dodržování časových plánů

Nebylo by skvělé, kdybyste se mohli stoprocentně spolehnout na všechny sliby a dohody? Kdybyste vždy měli jistotu, že materiál a stavební díly budou dodávány na stavbu ve smluveném čase?

V tom případě nás neváhejte oslovit při Vašem dalším projektu.

Heavy News

Novinky a projekty z oblasti Stavebnictví

9. prosince 2019

Certifikace zajištění nákladu

UT provedl úspěšnou zkušební jízdu pro Siemens Mobility GmbH Správné zajištění nákladu je – kromě dobrého plánování a moderního vybavení – nejdůležitějším předpokladem pro hladké…

vice

... don't worry, be heavy!

Universal Transport nabízí těžkou přepravu a intermodální projekty na klíč po silnicích,
vodě i vzduchu pro zákazníky z oblasti stavebnictví,větrné energie, kolejových vozidel,
strojů a zařízení po celém světě!

Universal Transport.
Váš silný partner
pro těžkou logistiku.

Těžké transporty jsou pro nás hračkou. Universal Transport je jednou z předních společností v oblasti těžké logistiky, která provádí v Evropě kolem 300 objednávek denně s náklady přesahujícími i 50 metrů a vážícími přes 100 tun.

Máme více než 65 let zkušeností se specializací na stavebnictví, obnovitelné energie, kolejová vozidla, průmysl strojů a zařízení, velkých strojů a techniky, sil a letectví.

Je to stejné jako u orchestru: Týmová práce ve stejném taktu vytvoří ladnou melodii. Profesionální řízení projektů doprovází přepravu od jejího začátku až do konce. Individuální plánování, výpočty, získání povolení jsou našimi úkoly před přepravou. Naši řidiči a také řidiči doprovodných vozidel jsou školení a kvalifikovaní.
A k tomu navíc pracujeme vždy s tím nejoptimálnějším dopravním řešením. Nejen, že zvažujeme klasické dopravní řešení nákladním automobilem, ale přemýšlíme také o dalších variantách. Přepravy po železnici nebo lodí jsou často rozumnou alternativou.