Schliessen
3. dubna 2017

Z Česka do Norska cestuje palivová nádrž čerpací stanice pro lodě

Vzhledem k vysokému znečištění životního prostředí z námořní dopravy se v současné době po celém světě zřizuje stále více a více chráněných mořských oblastí.

V těchto takzvaných SECA oblastech (Sulphur Emission Control Area) je omezena emise síry a oxidů síry z lodní dopravy. Jeden způsob jak snížit tyto emise, je využití zkapalněného zemního plynu (LPG) jako paliva. Proto je zapotřebí více LPG čerpacích stanic pro lodě. Universal Transport převážel takovou nádrž pro čerpací stanici do Mosjøen v Norsku.

Palivová nádrž vyrazila z Děčína, městem mezi česko-německými hranicemi, v páteční podvečer na svoji téměř 2.000 kilometrů dlouhou trasu s úctyhodnými rozměry 54 metrů délky, 6 metrů šířky a 6,35 metrů výšky. Aby mohl být 230 tunový kolos naložen na námořní loď, musel být nejprve přepraven od výrobce do nedalekého vnitrozemského přístavu na řece Labi.

Přípravy pro tuto relativně krátkou trasu po silnici přesto zabraly mnoho týdnů. Důležitá místa na trase byla včas a přesně identifikována a podle předpisů byly kontaktovány příslušné statutární orgány. Tento postup přípravy před realizací přispívá předem k zajištění bezpečnému a bezproblémovému provedení každé přepravy.

Před přepravou byla LPG nádrž vyzdvižena na 4 osý tahač s dvěma 11 osými přívěsy. Okolo 22. hodiny se vydal naložený kamion na svoji cestu k Labi. Podporován byl ještě dalším 4 osým přítlačným vozidlem. Kromě běžného policejního doprovodu a doprovodných vozidel, byl transport následován také četnými diváky. Po zhruba třech hodinách jízdního času, které vyžadovalo řidičovu velkou zručnost, dorazila nádrž do přístavu. Tam na ni již čekaly dva pásové jeřáby, aby ji následující ráno naložily na loď a mohla se vydat na cestu do Norska.

 

Universal Transport - with 230to. and 22axles...

Durch das Anschauen des Videos werden Daten mit YouTube ausgetauscht.

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky