Schliessen
4. dubna 2017

K protinožcům s firmou Züst & Bachmeier

Skupina Universal Transport mohla díky sloučení s firmou Züst & Bachmeier Project GmbH dále rozvíjet svoje zkušenosti v mezinárodních projektech.

To je patrné zvláště u mnoha úspěšně dokončených zahraničních zakázek.

Aktuálním příkladem je přeprava kompletní továrny na výrobu sádrokartonu do Bundabergu v Austrálii. Stroje a příslušenství závodu pocházely z různých částí světa. Některé byly zhotoveny v Evropě, jiné v Číně a Thajsku.  Plánování takového projektu si proto vyžádalo mnoho měsíců příprav, aby bylo zajištěno včasné finální doručení na východní pobřeží Austrálie.

Od dubna roku 2016 se pobočka firmy Züst & Bachmeier v Iphofenu u města Würzburg zabývá tímto velkým projektem. Během tříměsíční přípravné fáze bylo nejprve důležité zorganizovat rozdílné doby dodání nákladu. Ale logistika u tak velkých zakázek jako je tato, je mnohem rozsáhlejší. Bylo nutné v předstihu zorganizovat termíny dodávky s celosvětovými subdodavateli, a také koordinovat dokumentaci pro dovoz s australskými celními orgány. Pro velkou část dodávky bylo možné získat bezcelní povolení k dovozu. Kromě toho se muselo předem zajistit zabalení nákladu, aby bylo způsobilé k námořní přepravě a také zkoordinovat včasné dodání na stavbu.

Ale nejen po moři dorazily díly továrny na australský kontinent. Byla také využita letecká doprava. Letadlem byly doručeny urgentní součásti nákladu, které byly na stavbě potřeba nejrychleji. Město Brisbane bylo centrálním kontaktním místem pro celou projektovou logistiku. Odtud doprava pokračovala na staveniště vzdálené téměř 300 kilometrů severně od města.

Svou roli však hrají i nepředvídatelné faktory. Kvůli platební neschopnosti korejské rejdařské společnosti „Hanjin“ a z toho vyplývající nucené správě pro lodě a náklady této společnosti po celém světě, jsme byli nuceni získat výjimku z procesu odbavení pro naše zásilky se souhlasem námořní společnosti.

Tyto části nákladu musely být znovu přesměrovány a cestovaly do Austrálie tranzitem například přes Singapur.

Celý tento napínavý projekt k protinožcům firmy Züst & Bachmeier bude probíhat ještě do června tohoto roku.

 

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky