Schliessen
7. března 2018

Dispečink těžké dopravy optimalizovali začínající vědci

„Ano“ nebo „Ne“, případně „Souhlasím“ nebo „Nesouhlasím“ – v rámci počítačového programu nás nato rozhodnutí nasměrují na různá místa.

. A často mnohem rychleji než by to člověk dokázal. Ovšem pokud jde o vývoj a optimalizaci nových postupů, je nutné, aby byly naprogramované procesy otestovány za účelem jejich vylepšení.

Na základě tohoto požadavku firma Universal Transport úzce spolupracuje se vzdělávacími institucemi v regionu, jako je například kampus Paderbornské Univerzity aplikovaných věd podnikání, ekonomiky a podnikové informatiky a Univerzity aplikovaných věd v Bielefeldu. Z této spolupráce vznikl projekt pěti začínajících vědců z oboru informatiky z Bielefeldské Univerzity pod vedením prof. Dr. Med. Achima Schmidtmanna, který analyzoval provozní proces dispečinku těžké dopravy. Pro tento účel byly zkoumány pracovní procesy v pobočkách Universal Transport v Paderbornu a v Praze.

Když po třech takzvaných meznících dodali studenti první výsledky svého průzkumu, které Universal Transport se zájmem prostudoval, ujistili nás, že se tento projekt vyvíjí správným směrem. A to zejména u optimalizace IT řešení pro dispečery těžké dopravy. Obecnou otázkou bylo strukturování komplexní práce dispečinku pomocí počítačových nástrojů tak, aby byla klasifikace tahačů, návěsů a profesionálních řidičů jednodušší.

V závěrečné prezentaci na konci roku 2017 představil projektový tým prof. Dr. Med. Achima Schmidtmanna své návrhy řešení vedení společnosti Universal Transport. Některé přístupy k optimalizaci procesu byly natolik uskutečnitelné, že by mohly být okamžitě implementovány. Hloubkové změny, které byly také součástí závěrečné prezentace, by ale vyžadovaly delší fázi přípravy. Společně však obě strany potvrdily, že tento projekt otevřel dveře další budoucí spolupráci, pokud jde o aplikaci teoreticky získaných znalostí v praxi.

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky