zamknij
7. marca 2018

Dyspozycja ładunków ciężkich zoptymalizowana przez studentów

„Tak” lub „nie” albo „akceptuj” lub „odrzuć” – podejmowanie takich decyzji w programie komputerowym otwiera różne drogi. 

I to szybciej, niż człowiek kiedykolwiek był w stanie.  Jednak cały czas trzeba szukać nowych sposób optymalizacji dotychczasowych procesów.

W związku z tym Universal Transport ściśle współpracuje z uczelniami z regionu, jak na przykład z Campusem Paderborn Wyższej Szkoły Ekonomicznej i z Wydziałami Ekonomii i Informatyki Ekonomicznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Bielefeld.  Owocem tej współpracy jest projekt opracowany przez pięciu początkujących informatyków ekonomicznych z uczelni z Bielefeld pod kierownictwem prof. dr Achima Schmidtmanna umożliwiający analizę procesów z zakresu dyspozycji ładunkami ciężkimi.  W tym celu poddano badaniu procesy w oddziałach Universal Transport w Paderborn i w Pradze.

W sporządzonych na tej podstawie tak zwanych raportach z realizacji etapu projektu studenci pokazali pierwsze wyniki swojej pracy, które spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony Universal Transport pozostawiając wrażenie, że pomysł większego wsparcia informatycznego dysponentów był krokiem w słusznym kierunku.  Ponieważ generalnym celem było ustrukturyzowanie całej pracy w dziale dyspozycji przy pomocy narzędzi informatycznych w taki sposób, aby przydzielanie ciągników, naczep i zawodowych kierowców do poszczególnych zadań odbywało się znacznie sprawniej.

W czasie końcowej prezentacji, która miała miejsce po koniec roku 2017, zespół projektowy skupiony wokół prof. dr Achima Schmidtmanna przedstawił kierownictwu Universal Transport swoje propozycje rozwiązań.   Niektóre pomysły optymalizacji procesów były tak interesujące i praktyczne, że mogły być od razu wdrożone w Dziale Dyspozycji.  Inne, dalej idące propozycje zmian, które zostały wysunięte przez zespół, wymagają dłuższej fazy przygotowań.  Obie strony stwierdziły jednak zgodnie, że projekt zaostrzył apetyt, jeżeli chodzi o zastosowanie teoretycznej wiedzy w praktyce.

<< powrót do przeglądu
>> Wyświetl następna widomość