Schliessen
14. prosince 2022

Změna ve vedení společnosti Züst & Bachmeier Düsseldorf

S účinností od 1. října 2022 převzal vedení pobočky Züst & Bachmeier v Düsseldorfu Marcel Groß. Nahradil Hanse Ungera, který bude do konce roku podporovat tým jako poradce a poté odejde do zaslouženého důchodu. S oběma jsme vedli rozhovor o změně ve vedení.

Pane Ungere, jak dlouho působíte ve společnosti Züst & Bachmeier v Düsseldorfu a jaké zásadní události ovlivnily vývoj pobočky?

Hans Unger: V düsseldorfské pobočce jsem od samého začátku. Když jsme v červnu 2004 otevřeli pobočku, byli jsme tři. Dnes je nás deset kolegů. Před třemi lety jsme se přestěhovali do větších prostor a začlenili pobočku Universal Transport v Kolíně nad Rýnem do našeho provozu, abychom spojili kompetence a optimalizovali procesy. Za mého působení jsme se dobře rozvíjeli nejen po personální, ale i po obchodní stránce. I v náročných dobách, jako byla hospodářská krize v letech 2008/2009 nebo pandemie Korony v letech 2020/2021, jsme dokázali udržet stabilní stav zakázek. Zvláštní pozornost věnujeme jihovýchodní Asii, kde se mimo jiné podílíme na projektech pro energetický sektor.

Jaké byly vaše největší úspěchy za posledních 18 let?

Hans Unger: Největší náklad, který jsme kdy naložili, byla kompletní plynová plošina. Od výrobců z celého světa jsme shromáždili nejrůznější stavební materiály a prvky, včetně například 120 000 tun trubek a dopravili je do oblasti těžby v Kaspickém moři u pobřeží Turkmenistánu. V závislosti na úseku trasy a přepravovaném zboží se přeprava uskutečňovala po silnici, železnici a samozřejmě charterovými loděmi.

Pane Großi, když to slyšíte, těšíte se na svoji novou roli?

Marcel Groß: Velmi. Zároveň si ale uvědomuji, že nejprve musím pokračovat ve stopách Hanse Ungera. V uplynulých letech toho zde společně s týmem hodně dokázal a vybudoval. Sám jsem ho mohl sledovat a učit se od něj. V roce 2009 jsem se začal vzdělávat ve společnosti Züst & Bachmeier. V té době musel smlouvu o zaškolení podepsat můj otec, protože mi ještě nebylo 18 let. Potom už se vše vyvíjelo postupně. Než jsem přešel do vedení pobočky, pracoval jsem jako vedoucí projektový manažer.

Jaké povinnosti zahrnuje vaše nová pozice, a stanovil jste si již nějaké cíle, které byste chtěl v následujících letech realizovat?

Marcel Groß: Mám už nějaké plány, jak bychom mohli pobočku dále rozvíjet. Vždy se tak ale děje v úzké spolupráci s týmem. Máme tu velmi plochou hierarchii a vzájemně se podporujeme. Obecně však jako jednatel pobočky nesu odpovědnost a zodpovídám se vedení skupiny. V současné době se zaměřuji na USA, kde už pravidelně podnikáme a chtěl bych tuto činnost v budoucnu rozšířit, a jednak na Turecko, které je mi velmi blízké. Za účelem rozšíření aktivit jsme dokonce přijali nového člena týmu.

Hans Unger: Na závěr bych chtěl říci, že jsem zde pracoval opravdu rád. Nyní se však také těším, že budu mít více času na dobrovolnickou práci, na cestování se svou ženou a na to, že se naučím jeden nebo dva nové jazyky. Myslím, že nyní je přesně ten správný čas na změnu ve vedení. Za těch 18 let se mnoho věcí zakořenilo, ale doba se mění a některé procesy by možná bylo lepší organizovat jinak. Marcel Groß bude posuzovat situaci novým pohledem a povede náš tým v Düsseldorfu vstříc budoucnosti. Přeji mu v tomto úsilí mnoho úspěchů!

+++

Skupina Universal Transport děkuje Hansi Ungerovi za jeho nasazení a vynikající výkony v průběhu téměř dvou desetiletí, kterými významně přispěl k úspěchu společnosti. Přejeme mu vše nejlepší do nové životní etapy!
Vítáme také Marcela Große na jeho nové pozici. Těšíme se na další spolupráci a přejeme mu mnoho úspěchů v jeho stávajících i nových úkolech!

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky