zamknij
14. grudnia 2022

Zmiana w kierownictwie Züst & Bachmeier w Düsseldorfie

Z dniem 1 października 2022 roku Marcel Groβ objął kierownictwo oddziału Züst & Bachmeier w Düsseldorfie, który zastąpił na tym stanowisku Hansa Ungera, który do końca roku będzie pełnił funkcję doradczą w zespole, zanim przejdzie na w pełni zasłużoną emeryturę. Przeprowadziliśmy wywiad z oboma panami na temat zmiany na stanowisku kierowniczym.

Panie Dyrektorze, jak długo pracuje już Pan w Züst & Bachmeier w Düsseldorfie, i jakie etapy rozwoju przeszedł w tym czasie ten oddział?

Hans Unger: W oddziale w Düsseldorfie byłem od samego początku. Gdy otworzyliśmy zakład w 2004 roku, było nas trzech. Dzisiaj jest nas dziesięcioro. Trzy lata temu przeprowadziliśmy się do większych pomieszczeń integrując się pod naszym dachem z zakładem Universal Transport Köln, aby skonsolidować kompetencje i zoptymalizować procesy. Za moich czasów rozwijaliśmy się jednak nie tylko personalnie, ale również biznesowo. Nawet w tak wymagających czasach, jak kryzys gospodarczy lat 2008/2009, albo pandemia koronawirusa w latach 2020/2021, utrzymaliśmy stały poziom zamówień. W naszej działalności koncentrujemy się szczególnie na Azji Południowo-Wschodniej, gdzie wykonujemy między innymi projekty dla sektora energetycznego.

Jakie wydarzenia w ciągu ostatnich 18 lat były dla Pana szczególnie niezwykłe?

Hans Unger: Największą rzeczą, jaką kiedykolwiek załadowaliśmy, była kompletna gazowa platforma wiertnicza. Transportowaliśmy najróżniejsze materiały i elementy budowlane, między innymi na przykład odebraliśmy od producentów z całego świata i dostarczyliśmy na miejsce montażu na wybrzeże  Morza Kaspijskiego w Turkmenistanie 120.000 ton rur. W zależności od trasy i przewożonego towaru transportem drogowym, kolejowym i oczywiście czarterowanym statkiem.

Panie Dyrektorze, gdy Pan to słyszy, cieszy się Pan ze swojej nowej funkcji?

Marcel Groß: Bardzo. Ale jest też dla mnie jasne, że muszę pójść w ślady Hansa Ungera, który w wiele osiągnął i zbudował wraz z zespołem w ostatnich latach. Miałem możliwość brać w tym udział i uczyć się od niego.  Moją przygodę z Züst & Bachmeier rozpocząłem w 2009 roku, gdy rozpocząłem tam naukę. Wtedy umowę o staż musiał jeszcze podpisywać mój ojciec, bo miałem poniżej 18 lat. Od tego czasu wszystko szło tylko do przodu. Przed wejściem do kierownictwa oddziału pracowałem jako starszy manager projektu.

Jaki jest Pański zakres obowiązków na nowym stanowisku, i czy wyznaczył Pan sobie już jakieś cele, które będzie Pan chciał osiągnąć w najbliższych latach?

Marcel Groß: Mam już kilka pomysłów na to, jak możemy dalej rozwijać nasz odział. Ale będą one realizowane zawsze w ścisłej współpracy z zespołem. U nas obowiązują bardzo płaskie hierarchie, i wszyscy wspieramy się wzajemnie. Ale generalnie to ja jako dyrektor oddziału ponoszę odpowiedzialność, i składam raporty zarządowi grupy. Moje aktualne priorytety to po pierwsze Stany Zjednoczone, gdzie już teraz mamy regularnych klientów, i chciałbym rozwinąć naszą obecność na tym rynku, a po drugie Turcja, która jest bardzo bliska mojemu sercu. Aby rozwinąć naszą aktywność na tym rynku, zatrudniliśmy nawet kolejnego pracownika.

Hans Unger: Na koniec chciałbym powiedzieć, że praca tutaj była dla mnie przyjemnością. Ale teraz cieszę się również z tego, że będę miał więcej czasu na działalność społeczną, podróże z żoną, i na naukę jakiegoś nowego języka obcego. Myślę, że to właściwy moment na zmianę na kierowniczym stanowisku. Po 18 latach wszystko działa jak dobrze naoliwiona maszyna, ale czasy się zmieniają, a pewne procesy można kształtować inaczej, może lepiej. Marcel Groß spojrzy na wszystko świeżym okiem, i poprowadzi nas zespół w oddziale w Düsseldorfie ku przyszłości. Życzę mu w tym wielu sukcesów!

+++

Grupa Universal Transport dziękuje Hansowi Ungerowi za jego zaangażowanie i wspaniałą pracę przez niemal dwie dekady, podczas których walnie przyczynił się do sukcesu naszej firmy. Życzymy mu wszystkiego najlepszego na nowym etapie życia!

Równocześnie witamy Marcela Großa na nowym stanowisku. Cieszymy się na naszą dalszą współpracę , i życzymy mu również wielu sukcesów w realizacji dotychczasowych i nowych zadań!

<< powrót do przeglądu
>> Wyświetl następna widomość