zamknij
12. kwietnia 2022

Universal Transport dostarcza belki stalowe dla mostu kolejowego w Lubece

Transporty belek stalowych dla mostu kolejowego w Lubece są kolejnym dowodem na to, że dla Universal Transport nie ma zadania zbyt trudnego i skomplikowanego. Choć wymagania w zakresie środków zarządzania ruchem na trasie ze Słupcy w Polsce przez port w Lubece na plac budowy nad rzeką Trawną są naprawdę wysokie. Wzdłuż trasy przejazdu trzeba zdemontować znaki drogowe, zabezpieczyć ronda klinami, a trawniki wyłożyć płytami. Na tym polegały między innymi przygotowania do szczególnie ciężkiego manewru na odcinku przy węźle Iwno w Polsce: Tu specjaliści z Universal Transport muszą przejechać przez specjalnie zabezpieczony trawnik, by dostać się na drogę ekspresową S5, przez którą trzeba przejechać tyłem. W związku z tym istnieje konieczność zatrzymania ruchu na drodze dojazdowej.

Już samo przygotowanie i zaplanowanie transportów było przedsięwzięciem zgoła tytanicznym i trwało prawie rok. W początkowej fazie realizacji zlecenia trzeba było na chwilę jeszcze raz zmienić przebieg trasy. Przedłużenie robót drogowych przy przejściu granicznym we Frankfurcie nad Odrą spowodowało konieczność objazdu przez Görlitz, dlatego pierwsze transporty w marcu trwały nie – jak zwykle – dwie, tylko trzy noce. W marcu i kwietniu wyruszyło do Lubeki pierwsze osiem transportów dla pierwszego etapu budowy, kolejne osiem dla drugiego etapu zostanie zrealizowanych prawdopodobnie we wrześniu i październiku.  

Belki stalowe ładuje się na naczepy teleskopowe i zabezpiecza. Łączny ciężar belek i pojazdu wynosi między 77 a 95 ton.

Po przyjeździe do Lubeki belki stalowe są montowane w czasie nocnych przestojów w ruchu kolejowym, to znaczy przy pomocy dźwigu układa się je na konstrukcji mostu i zalewa betonem. Ale wysiłek się opłaci, bo nowy most w Lubece zostanie oddany w terminie. Budowa nowej czteropasmowej drogi nad tamtejszą linią kolejową odbywa się w dwóch etapach.

Oddanie obiektu do ruchu jest planowane na jesień 2024 roku. Koszty inwestycji wynoszące około 36,4 milionów Euro pokryje Deutsche Bahn i miasto Lubeka.

<< powrót do przeglądu
>> Wyświetl następna widomość