Schliessen
9. prosince 2019

Krásná vánoční tradice – Universal Transport opět přivezl nejznámější vánoční strom do Berlína.

Vánoce můžou přijít. Od konce listopadu zdobí Pařížské náměstí a příjemnou vánoční atmosféru Berlína spoluvytváří vánoční strom vztyčený před zdejší slavnou dominantou, Braniborskou bránou. Přepravu vánočního stromu na jedno z nejznámějších náměstí německé metropole opět realizovala společnost Universal Transport.

V pondělí 25. listopadu byla z Durynského lesa přímo do srdce Berlína na podvalníku dovezena jedle obrovská neboli Abies grandis o délce 17,5 metrů a váze 4,5 tuny.

Na přibližně 300 kilometrů dlouhou trasu z Birkenhügelu v Durynsku, jsme my specialisté na těžké náklady, potřebovali zhruba čtyři hodiny.

Padesátiletá jedle byla pokácena a profesionálně naložena na podvalník již před dvěma dny.

Aby tato nádherná jedle se svým mohutným válcovitým kmenem a širokou korunou kuželovitého tvaru mohla zářit a nechat vyniknout své atraktivitě, bylo zapotřebí její větve před přepravou odborně svázat, aby se nepoškodily větrem. O to se postaral náš partner, společnost Tannenwulf, která se zabývá pěstováním a prodejem vánočních stromků. „Profesionální zajištění pokáceného stromu na vozidle a svázání větví chvíli trvá, a proto byl strom naložen již v sobotu,“ vysvětlil servisní technik Universal Transport, Lars Radzik.

Již několik let je za přepravu impozantních vánočních stromků na různé vánoční trhy a také za přepravu nejslavnějšího vánočního stromu v hlavním městě zodpovědná společnost Universal Transport.

Pan Lars Radzik nám k tomu řekl: „Každý rok je mi ctí být součástí zahájení vánočního času a s hrdostí přijímám tuto zodpovědnost dopravit symbol Vánoc na historické a známé místo u Braniborské brány.“

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky