Schliessen
14. prosince 2022

Inovativní projekt EU zaměřený na autonomní provoz nákladních vozidel

Hamburk bude prvním testovacím městem pro autonomní kamionovou dopravu v Evropě. V rámci projektu MODI testuje sdružení 29 partnerů zavedení řešení pro silniční dopravu na nejvyšší úrovni automatizace, tj. bez přítomnosti řidiče ve vozidle během jízdy. Na těchto testech se nepřímo podílí i skupina Universal Transport Group, protože naše mateřská společnost Gruber Logistics je do tohoto výzkumného projektu zapojena jako jeden z partnerů ze soukromého sektoru.

Více než 80 procent projektu MODI je financováno Evropskou unií, která na něj poskytla dotaci ve výši 23 milionů eur. Finanční prostředky jsou poskytovány z evropského rámcového programu Horizon Europe. Cílem projektu je rozvíjet udržitelné koncepty v odvětví nákladní dopravy v souvislosti s vážným nedostatkem řidičů a rostoucími toky zboží.

Zkušební provoz v Hamburku je prvním místem použití inteligentního nákladního vozidla v městském prostředí. Předpokládá se, že výzkumný program a testování budou trvat čtyři roky. Poté bude připravena technická infrastruktura pro komunikaci mezi vozidly i komunikaci mezi silniční infrastrukturou a vozidlem.

Další testy budou probíhat na dálničním koridoru z Rotterdamu v Nizozemsku do Mossu v Norsku, který překračuje čtyři státní hranice a zajišťuje provoz terminálů ve čtyřech různých severoevropských přístavech.

Očekává se, že automatizovaná doprava v budoucnu významně přispěje ke zlepšení evropských logistických a dopravních řetězců. Cílem není úplná automatizace dopravy, ale zjednodušení práce řidičů a zaměření se na činnosti, kde je přidaná hodnota poskytovaných dopravních služeb nejvyšší.

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky