zamknij
14. grudnia 2022

Innowacyjny projekt unijny „Autonomiczny transport ciężarowy”

Hamburg jest pierwszym europejskim miastem, w którym będzie testowany autonomiczny transport ciężarowy. W ramach projektu MODI konsorcjum składające się z 29 podmiotów sprawdzi tam w praktyce rozwiązania z zakresu techniki transportu drogowego o najwyższym poziomie automatyzacji, czyli bez kierowcy w pojeździe. W testach tych bierze pośrednio udział również Universal Transport, ponieważ nasza spółka macierzysta Gruber Logistics jest jednym z partnerów z sektora prywatnego zaangażowanych w ten projekt badawczy.

Projekt MODI jest finansowany w 80 % ze środków Unii Europejskiej, która przeznaczyła na ten cel 23 miliony euro. Środki te pochodzą z Programu Ramowego Horyzont Europa. Celem projektu jest opracowanie nowych koncepcji w dziedzinie transportu towarowego ze względu na poważny brak kierowców i coraz większy przepływ towarów.

Hamburg będzie więc miastem, w którym po raz pierwszy w historii inteligentny samochód ciężarowy będzie poruszać się w środowisku miejskim.  Program badawczy i testy mają trwać cztery lata. Wtedy będzie gotowa infrastruktura techniczna do komunikacji między pojazdami, jak też do komunikacji między infrastrukturą drogową i pojazdem.

Na autostradzie z Rotterdamu w Niderlandach do Moss w Norwegii będą przeprowadzane kolejne testy, podczas których pojazdy będą przekraczać cztery granice państwowe, a obsługa terminali będzie prowadzona w czterech różnych portach północnoeuropejskich.

Transport zautomatyzowany ma w przyszłości istotnie przyczynić się do poprawy jakości europejskiej sieci logistyczno-transportowej. Nie chodzi o to, by całkowicie zautomatyzować transport, lecz o to, by uprościć prace kierowców i skoncentrować się na miejscach pracy, w przypadku których wartość dodana wykonanej usługi transportowej jest największa.

<< powrót do przeglądu
>> Wyświetl następna widomość