Schliessen
1. března 2017

Universal Transport přepravuje mostní díly pro výstavbu HafenCity v Hamburku.

Při výstavbě prodloužení Hamburského metra Linky U4 na jihovýchodě města přepravoval Universal Transport v říjnu a listopadu 2016 dva mostní díly.

Celkem čtyři mostní díly, které měly být do HafenCity dopraveny, vážily každý 56 tun, o rozměrech 40 metrů délky, skoro 5,50 metrů šířky a výškou přibližně 3 metry.

Pro tento projekt musely být naplánovány dvě dopravní trasy, protože tyto mostní díly měly být umístěny na dvou rozdílných úsecích výstavby prodloužení metra v HafenCity. Na konci října 2016 byla provedena přeprava prvních dvou mostních dílů do východního stavebního úseku. Aby mohly kamióny těžké dopravy provést jízdu v protisměru, byl Köhlbrandbrücke , druhý nejdelší silniční most v Německu, policií zcela uzavřen. O jeden týden pozěji byla provedena také přeprava dvou zbývacících mostních dílu do západního úseku výstavby rozšíření metra.  I tato přeprava proběhla naprosto hladce.

HafenCity v Hamburku je na prvním místě v žebříčku rozvoje měst v celé Evropě. V oblasti Elbbrücke vznikají rozsáhlé kancelářské a obytné prostory. Napojení  této části města k veřejné místní dopravě je tedy nezbytné. Také proto se již od  poloviny roku 2013 rozšiřuje linka metra U4. Universal Transport přispěl dodávkou mostních elementů k dalšímu úspěchu tohto projektu.

Universal Transport - New bridges for Hamburg

Durch das Anschauen des Videos werden Daten mit YouTube ausgetauscht.

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky