Schliessen
1. března 2017

Norimberk – Antwerpy

Za velmi těžkých a náročných podmínek pro člověka i stroje naložila firma Züst & Bachmeier Project GmbH v polovině ledna v bavorském přistavě Norimberku dva velké transformátory firmy Siemens.

Při přímo arktických mínus 17 stupních Celsia byly dva skoro 400 tun těžké transformátory přeloženy pomocí hydraulického lanového zdvihacího jeřábu na dvě říční lodě. Ve třech etapách cestovaly transformátory k jejich prozatimnímu úložišti: do výrobního závodu pro těžební plošiny v Dubaji.

V první etapě převzala firma Züst & Bachmeier Project GmbH, patřící ke skupině Universal Transport, oba přepravované kusy v závodě Siemens a poté je převezla do blízkého centra pro těžkou logistiku (SLZ) v bavorském přistavě Norimberku. SLZ je trimodální nakladací zóna pro těžkou dopravu v přístavu, která se neustále mění ve prospěch rostoucím potřebám zákazníků. Zejména pro společnosti  zabývající se strojírenstvím z metropolitního regionu Norimberk je tato specializovaná nákladní plocha pro těžkou dopravu velmi významná. Firma Züst & Bachmeier Project GmbH provozuje také kromě hydraulického lanového zdvihacího jeřábu, jehož nosnost je až 600 tun , i AEO- certifikovanou nakladací zónu pro těžkou dopravu. AEO-certifikace umožňuje společnosti mimo jiné, získat v rámci celé Evropské Unie bez rozsáhlých procedur celní zjednodušení.

S pomocí  hydraulického lanového zdvihacího jeřábu byly transformátory naloženy na říční loď a  vykročily na svoji cestu do druhého etapového cíle, námořního přístavu v Antwerpách.  V Antwerpách,  druhým největším přístavem Evropy, byly transformátory přeloženy na námořní loď. Transformátory budou v Dubaji nainstalovány jako klíčové prvky rozvodny pro mořskou větrnou farmu, která je také postavena v Severním moři. Po dokončení této plošiny v Arabských Emirátech , budou přepraveny zpět a instalovány v německých vodách.

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky