Schliessen
28. června 2023

Zvýšení mýtného není efektivní 

Spolková vláda v Německu schválila nové sazby mýtného. Ačkoli je musí ještě schválit Spolkový sněm a Spolková rada, zdá se, že jde o pouhou formalitu. Od prosince 2023, tedy necelý rok po posledním zvýšení mýtného, se bude vybírat dodatečná daň z CO2 ve výši 200 eur za tunu, což de facto znamená zdvojnásobení aktuálních mýtných sazeb. Podle současných plánů nebudou dodatečné příjmy použity na silnice, ale na rozšíření železnic.  

Vozidla s nulovými emisemi budou od zvýšení mýtného osvobozena. Cílem je, podle vládních zdrojů, podpořit přechod na alternativní pohony. 

Holger Dechant, člen představenstva společnosti Gruber Logistics / jednatel společnosti Universal Transport, v tom vidí rozpor: „Obecně podporujeme veškeré snahy o pokrok v oblasti udržitelnosti dopravy a zavádění ekologických řešení v naší společnosti. V našem segmentu podnikání však zatím nejsou k dispozici vozidla s nulovými emisemi, která budou osvobozena od složky CO2, ani odpovídající celostátní infrastruktura pro tankování a dobíjení. Nezbývá nám tedy nic jiného, než se s dodatečnými poplatky smířit. Tím se ekologičnost na silnicích nepodpoří.“ 

Podle poznatku, který vychází z informací různých oborových sdružení a také BMDV (Spolkové ministerstvo pro digitální záležitosti a dopravu), se v současné době v oboru předpokládá zvýšení cen nákladní dopravy v souvislosti s mýtným minimálně o 12 %.  

 „V každém případě je jasné, že to již není pro dopravní podniky z vlastních zdrojů finančně únosné. Dodatečné poplatky pak musí být přeneseny na odesílatele, a tedy v konečném důsledku na cílové spotřebitele,“ říká Holger Dechant. 

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky