Schliessen
5. května 2020

Rozhovor s panem Holgerem Dechantem o současné situaci

Pane Dechante, virus korona ovlivňuje život a práci v Německu i po celém světě. Jak se skupina Universal Transport vypořádává se současnou krizí?

Rozsah tohoto viru byl zcela překvapivý, ale byli jsme dobře připraveni. Díky našemu vlastnímu internímu systému heavyNet jsme dokázali prakticky ze dne na den poslat všechny zaměstnance, jejichž úkoly to umožňují, do domácích kanceláří. Ať už šlo o administrativní zaměstnance nebo dispečery. Pro všechny ostatní jsme upravili pracovní směny a prostory tak, aby bylo možné dodržovat doporučenou bezpečnou vzdálenost. Kromě toho jsme v úzkém kontaktu s našimi pobočkami v zahraničí, abychom dodržovali příslušné národní předpisy a chránili náš tým před virem co nejlépe.

Jak se daří vašim řidičům?

Naši řidiči musí v současné době pracovat v extrémně obtížných podmínkách. To zahrnuje odepření základních potřeb, jako je přístup k hygienickým zařízením, sprchám nebo teplému jídlu. Na odpočívadlech na dálnicích, která jsou i nadále uzavřená, to není možné a ani situace se zákazníky není lepší. Ale samozřejmě chápu, že i naši zákazníci chtějí zabránit šíření viru v jejich společnostech. Proto spolu mluvíme a společně hledáme praktické způsoby řešení této situace. Kromě toho jsme spolu s dalšími spedičními dopravci zveřejnili výzvu politikům, abychom zajistili základní potřeby našich řidičů. Díky této výzvě jsme mohli vést další diskuse a najít dobré alternativy.

Jaké jsou důsledky viru v souvislosti s vašimi zákazníky a přepravními objednávkami?

I v této obtížné době jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči zákazníkům a nadále jsme tu pro ně k dispozici. Ovšem některé věci jsou bohužel mimo sféru našeho vlivu. Například v případě přeshraniční dopravy jsou stále dlouhé čekací doby, dopravní zácpy a vznikají zpoždění na hraničních přechodech navzdory „zeleným pruhům“ pro nákladní dopravu. Proto pozorně sledujeme aktuální vývoj, pečlivě plánujeme a udržujeme úzký kontakt s našimi zákazníky.

Vznikly již pro skupinu Universal Transport z důvodu koronové pandemie nějaké ekonomické důsledky?

Také pro nás je kurzarbeit problémem. Děláme vše pro to, abychom se takovým škrtům vyhnuli nebo je oddálili co nejvíce. Na situaci v silně postižených odvětvích, na kterých jsme závislí, jako je například automobilový průmysl, ovšem musíme také reagovat. Momentálně nemůžeme činit dlouhodobá prohlášení o důsledcích, ale diskutujeme se zákazníky, dodavateli a subdodavateli, abychom krizi dobře zvládli. Kromě toho velmi pečlivě zkoumáme budoucí nové investice. Investice již provedené a nezbytné, jako bylo stěhování do nových kancelářských prostorů v pobočce v Norimberku, které proběhlo v březnu tohoto roku, nebo výstavba nové kancelářské budovy v Hamburku, nebudou pozastaveny.

Chtěl byste v této těžké době něco vzkázat svým zaměstnancům a zákazníkům?

Nejprve bychom chtěli vřele poděkovat všem našim kolegům, kteří pokračují ve své práci s velkým odhodláním a motivací, někdy i za těch nejobtížnějších podmínek a tím udržují naši společnost v chodu. Děláme vše pro to, abychom tuto krizi s naším týmem a našimi zákazníky zvládli. A děláme pro to se zdravým rozumem vše už od začátku. S dostatečnou flexibilitou, sebedůvěrou, disciplínou a odpovědností to společně dokážeme zvládnout. K tomu patří také humor a soudržnost. S naší kampaní na sociálních sítích a tímto zpravodajem vám chceme do této těžké doby přinést především radost a něco normálního. Jsme v tom společně a dobře to dopadne.

Don’t worry, #staystrong, #stayhealthy a #thinkpositive.

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky