Schliessen
6. června 2018

Velká čest: pozvání do Íránu

Koncem loňského roku se v Teheránu konalo Íránské dopravní & logistické fórum (Transportation & Logistics Fórum). Z íránského ministerstva dopravy byla do hlavního města jako referent pozvána i společnost Universal Transport.

Pan Ergin Büyükbayram, jednatel naší turecké pobočky v Istanbulu, zde přednášel jako zástupce odborníků na těžké náklady. Ve své přednášce „Projektová logistika – strategie pro dodavatelské řetězce“ pojednával posluchačům o svých spedičních zkušenostech na Blízkém východě.

Bez ohledu na to, že západní svět není na stejné politické vlně jako Irán, Islámská republika potřebuje velký počet importů pro svůj hospodářský rozvoj a soukromou spotřebu. Zde svítá naděje na diplomatická řešení na politické úrovni.

Pro realizaci velkých dopravních projektů v oblasti infrastruktury, je třeba předem vyjasnit řadu otázek týkajících se především dovozních omezení, vybavení vozového parku nebo také celních formalit, a v neposlední řadě i finančních transakcí.

Náš kolega Ergin Büyükbayram využil logistického fóra k prezentaci odborných poznatků společnosti Universal Transport a rozšíření své zákaznické sítě v městě čítajícím 78 milionů obyvatel. Právě v tomto náročném prostředí, kde je mnoho druhů ministerstev a krajských úřadů, zejména v oblasti vyřizování povolení, je nutná přesná příprava pro vysokou kvalitu služeb a zabezpečení dodávek.

Nyní díky zvýšenému povědomí o naší společnosti, jehož cílem byla naše účast na Íránském dopravním & logistickém fóru, budou naši profesionálové se svým know-how v budoucnu jistě často více integrováni nových do projektů, aby mohli logisticky přispět k jejich úspěchu.

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky