Schliessen
19. prosince 2023

Merry Christmas and a Happy New Year!

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

jménem celého týmu společnosti Universal Transport Vám přejeme klidné prožití svátků a úspěšný vstup do nového roku!

S velkým potěšením se ohlížíme za dvanácti měsíci nabitými událostmi, v nichž se nám opět podařilo úspěšně dokončit mnoho náročných a zajímavých projektů. Tento rok byl také z hlediska interních záležitostí plný nových perspektivních událostí.

Jak již víte, od roku 2022 jsme hrdou součástí rodiny Gruber Logistics.

Výsledné efekty plynoucí ze vzájemné spolupráce a rozšířené portfolio služeb nám daly příležitost od samého počátku ještě lépe reagovat na potřeby našich zákazníků.

V uplynulých měsících jsme dokončili postupnou integraci do nové logistické struktury a s potěšením oznamujeme, že od příštího roku budeme na trhu působit pod novým názvem a s novým logem jako Gruber Logistics.*

Tento vývoj je nejen symbolem jednoty, na které jsme v rámci naší skupiny tvrdě pracovali. Znamená také začátek nových perspektiv a prohlubování partnerství s vámi, našimi váženými zákazníky.

Blížící se sváteční období je příležitostí k zastavení a zamyšlení nad hodnotami, které nás spojují.

Rádi bychom vám upřímně poděkovali za důvěru a podporu, kterou jste nám v roce 2023 projevili. I v budoucnu budeme pracovat s obvyklým nasazením a obětavostí.

Těšíme se na další spolupráci v příštím roce, abychom úspěšně realizovali projekty a zvládli nové výzvy.

Přejeme vám a vašim rodinám příjemné prožití svátků, chvíle rozjímání s vašimi blízkými a šťastný nový rok!

Ať se pro Vás všechny nese ve znamení štěstí, zdraví a radosti z úspěchů.

S přáním všeho nejlepšího a na další úspěšnou spolupráci.

*Na smlouvách se zákazníky a dodavateli služeb se tím nic nemění. Název registrované společnosti zůstává nezměněn.

<< Zpět k přehledu