zamknij

Zezwolenia

Kompetentne i
kompletne planowanie
transportów .

Nic nie pozostawiamy przypadkowi.

Nasze własne działy zezwoleń planują wszystko do ostatniego szczegółu. Dojazd jest sprawdzany przez naszych pracowników technicznych w terenie i na tej podstawie składamy wniosek o wydanie zezwolenia zgodnie z protokołem trasy. Zanim transport będzie mógł się rozpocząć – po otrzymaniu zezwolenia transportowego – trzeba jeszcze obdzwonić posterunki służby autostradowej, żeby zlokalizować nagle zarządzone nocne roboty drogowe, co zapewnia sprawny przejazd.

Sicherheit
Sicherheit

We właściwe tony uderza ten,
kto perfekcyjnie
opanował swój instrument.

Szkolenie i ciągłe doskonalenie zawodowe naszych pracowników prowadzi do konsekwentnego podnoszenia specjalistycznych kompetencji kadr i optymalnego przeprowadzania transportu.
To inwestycje, które się opłacają.

Na przykład:

  • Seminaria na temat zabezpieczania ładunku
  • Szkolenia dla kierowców w zakresie zmniejszenia zużycia paliwa
  • Szkolenia producenta w zakresie aktualnego sprzętu transportowego
  • Doskonalenie zawodowe pracowników
  • Szkolenia językowe