zamknij
Unternehmensleitlinien

Nasze zasady

Nachhaltiges Denken für
zukunftsorientierte Strategien.

Zespół firmy Universal Transport działa odpowiedzialnie na rzecz naszych pracowników, naszych klientów i naszego środowiska – i to od ponad 60 lat.

Nasze aspiracje

Prowadzimy działalność w zakresie doradztwa, organizacji i realizacji ciężkich transportów na całym świecie. Jesteśmy neutralni i otwarci na wszelkie usługi transportowe i środki transportu i ręczymy za innowacyjny rozwój naszych usług.

Nasze cele

Prowadząc działalność gospodarczą chcemy osiągnąć odpowiedni zysk, aby zapewnić istnienie naszego przedsiębiorstwa w zrównoważonym interesie naszych inwestorów, klientów i pracowników. W krajach, w których jesteśmy obecni, odgrywamy wiodąca rolę w transporcie ciężkim. Chcemy być aktywni tam, gdzie nasi klienci korzystają z naszych usług i tam, gdzie możemy znaleźć pracowników, którzy do nas pasują.

Nasz wzrost

Naszym celem jest długofalowy i długotrwały sukces ekonomiczny dla naszego przedsiębiorstwa. Oprócz utrzymania i wzmocnienia obecnego Universal Transport chcemy zdrowego wzrostu, który nie ogranicza gospodarczej swobody działania właścicieli i samodzielności Universal Transport. Do takiego wzrostu, który jest niezbędny na przyszłość, dąży Universal Transport przestrzegając zasady decentralizacji przy równoczesnym wzmacnianiu więzi w Grupie.

Nasze zorientowanie na klienta

Dążymy do tego, by należeć do najlepszych w dziedzinach, w których działamy. Aby osiągnąć długofalowy sukces, zawsze dopasowujemy się do celów naszych klientów, z którymi prowadzimy partnerską współpracę. Jako uczciwy partner zaspokajamy potrzeby naszych klientów biorąc pod uwagę ich długofalowe interesy. Osiąganie uzgodnionego standardu jakości i elastyczność we współpracy tworzą podstawę do opartych na zaufaniu stosunkach klientem.

Nasi pracownicy

Ufamy naszym pracownikom. Respektujemy i szanujemy wzajemnie naszą pracę i nie pozwalamy sobie na żadną dyskryminację ze względu na pochodzenie narodowe, kolor skóry, płeć, wiek, wyznanie, ewentualną niepełnosprawność lub życie prywatne. Każdy musi dbać o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników.Kwalifikacje zawodowe, odpowiedzialna własna inicjatywa i kreatywność naszych pracowników są gwarancją naszego sukcesu.

Nasze zasady dotyczące zarządzania

Nasze zasady dotyczące zarządzania preferują decentralizację organizacji przedsiębiorstwa i opierają się na przenoszeniu odpowiedzialności i współpracy opartej na zaufaniu. Nasze decyzje muszą być możliwie jak najbardziej bezpośrednie i efektywne. Nasza firmowy heavynet jako istotny system informatyczny gwarantuje tę zasadę działania.

Nasi partnerzy i dostawcy

Przywiązujemy szczególną wagę do partnerskiej i uczciwej współpracy z naszymi partnerami dostawcami. Przy wykonywaniu usług logistycznych nasi partnerzy i dostawcy stanowią istotne ogniwo łańcucha wartości. Stawiamy wobec nich najwyższe wymagania jeżeli chodzi o jakość i ekonomiczność.

Konkurencja

Wspieramy uczciwą konkurencję w ramach przepisów prawa. Zmowy cenowa, podział klientów i wymiana informacji wrażliwych konkurencyjnie między konkurencyjnymi firmami są dla nas niedopuszczalne. Jesteśmy gotowi do współpracy z konkurencją, o ile leży to w interesie naszych klientów i jest zgodne z celami przedsiębiorstwa.

Polityka compliance

Wszystkich pracowników obowiązuje zakaz przyjmowana korzyści i faworyzowania, w szczególności w związku z pośrednictwem, przetargami, dostawą, realizacją i zapłatą za zamówienia, niezależnie od tego, czy odbiorcy są przedstawicielami państwowych organów, organizacji czy przedsiębiorstw. Przyjmowanie i wręczanie prezentów i innych korzyści dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy ich wartość jest znikoma i nie powoduje powstania stosunku zależności między darczyńcą a obdarowanym. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwego przełożonego o pozwolenie.

Ochrona środowiska

Świadczymy nasze usługi zgodnie z wymogami ekologii. W ten sposób istotnie przyczyniamy się do podniesienia poziomu ochrony środowiska realizując nasze cele ekonomiczne.