zamknij
6. listopada 2017

Efektywność energetyczna na wschodzie

Od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy w bezpośredniej bliskości dzielnicy miasta Spremberg, Schwarze Pumpe, powstał Kombinat Gazowy o tej samej nazwie, południowe Łużyce Dolne wnoszą istotny wkład w zaopatrzenie w energię.

Wybudowana w latach dziewięćdziesiątych elektrownia Schwarze Pumpe, której moc brutto wynosi 1.600 megawatów, stanowi kontynuację tej tradycji.  Aby wykonać swoje zadanie, elektrownia na węgiel brunatny musiała otrzymać w tym roku dwa tak zwane wirniki turbiny niskiego ciśnienia.

Za transport tych dwóch elementów, z których każdy ważył prawie 101 ton, między Nadrenią Północną – Westfalią a parkiem przemysłowym Schewarze Pumpe na granicy między Brandenburgią i Saksonią odpowiedzialny był Universal Transport.  Nasi specjaliści postawili tym razem na kombinację transportu wodnego śródlądowego i drogowego.  Transport na trasie między Mülheim an der Ruhr a południową Brandenburgią miał się odbywać na przestrzeni jedenastu dni.   Pierwszą część Universal Transport Dortmund zrealizował po odbiorze elementów elektrowni w zachodniej części Zagłębia Rury wykorzystując niemiecki system dróg wodnych.  Stamtąd statek „Anni Stühff“ przewiózł wirniki rubin do Drezna.

W stolicy Saksonii przeładowano je na dwie naczepy niskopodwoziowe typu Kesselbrücke.  Łączny ciężar każdego z pojazdów wynoszący około 180 ton uniemożliwiał bezpośredni transport na trasie z Drezna do elektrowni ze względu na dopuszczalne obciążenie znajdujących się tam mostów.  Dlatego transport wirników turbin niskiego ciśnienia transport odbywał autostradami BAB 13 i BAB 15 do Cottbus, skąd bezpiecznie i bez problemów dotarły do miejsca przeznaczenia w parku przemysłowym.

<< powrót do przeglądu
>> Wyświetl następna widomość