Schliessen
6. listopadu 2017

Přeprava nízkotlakých turbín

Od 50. let minulého století, kdy byl v bezprostřední blízkosti stejnojmenného okresu Spremberg otevřen hnědouhelný lom jménem Schwarze Pumpe, který významnou měrou přispívá jižní oblasti Dolní Lužice k zásobování energií.

Elektrárna Schwarze Pumpe postavená v 90. letech s hrubou produkcí 1600 megawattů dále pokračuje v této tradici. Tato lignitová elektrárna letos potřebovala dodávku dvou takzvaných nízkotlakých turbín.

Firma Universal Transport získala zakázku na transport těchto turbín, přičemž každá turbína se svojí hmotností necelých 101 tun, byla přepravována po trase mezi Severním Porýní-Vestfálskem a průmyslovým parkem Schwarze Pumpe na hranici mezi Braniborskem a Saskem. Specialisté na těžkou dopravu z firmy Universal Transport zvolili po pečlivém posouzení nejefektivnějšího způsobu přepravy, kombinaci vnitrozemských vodních cest a silnic pro přepravu dvou těžkých turbín. Na tuto těžkou přepravu po trase mezi Mülheimem an der Ruhr a jižním Braniborskem bylo zapotřebí celkem jedenáct dní.

Pobočka firmy Universal Transport z Dortmundu se ujala první části přepravy. Po naložení komponentů elektrárny v západním Porůří turbíny dále pokračovaly na své cestě do cíle prostřednictvím německého systému vodních cest. Na remorkéru typu MS „Anni Stühff“ dopluly nízkotlaké turbíny až do Drážďan.

V hlavním městě saského státu se uskutečnila překládka na dvou vozidlech značky Kesselbrücken. Celková výsledná hmotnost nákladu včetně težkých nákladních automobilů o váze přibližně 180 tun nedovolila přímý převoz mezi Drážďany a elektrárnou kvůli různým maximálním zatížením mostů. Turbíny byly tedy poté převezeny firmou Universal Transport po federální dálnici BAB 13 a BAB 15 do Cottbusu a zde dále úspěšně pokračovaly do svého cíle v průmyslovém parku Schwarze Pumpe, kde měly být instalovány.

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky