zamknij
2. marca 2021

Universal Transport ma nową specjalistyczną naczepę do transportu wysokich ładunków

W logistyce transportu ładunków nienormatywnych i w logistyce projektowej stosuje się zwykle specjalny sprzęt umożliwiający bezpieczny transport ładunków o wyjątkowo dużych gabarytach i ciężarze, jak na przykład lokomotyw w północnoheskiego miasta Kassel. Specjalnie do tego celu zaprojektowana specjalistyczna naczepa do transportu wysokich ładunków o łącznie 14 osiach została zestawiona z odpowiednim pojazdem transportowym, a powstały w ten sposób zestaw miał 68 metrów długości i ważył w sumie 230 ton.

Szczególnie trzy cechy sprawiają, że ta specjalistyczna naczepa z floty Universal Transport jest tak wyjątkowa: Można wyposażyć ją w instalację szynową umożliwiającą wjazd pojazdów szynowych bezpośrednio z podjazdu. Do załadunku nie potrzeba instalacji dźwigowej.  Specjalistyczna naczepa do transportu wysokich ładunków różni się od zwykłych naczep szynowych niższym podwoziem, dzięki któremu pojazdy nie wjeżdżają do góry, tylko prosto. Umożliwia to transport pojazdów o wysokości do 4,40 m.

I wreszcie nasza specjalistyczna naczepa może przewieźć do 160 ton ładunku. Na całym świecie jest bardzo niewiele naczep tego typu, ale większość z nich ma niższe obciążenie użytkowe.

<< powrót do przeglądu
>> Wyświetl następna widomość