zamknij
21. listopada 2018

Opłaty za przejazd w 2019 r

W lipcu 2018 r. sieć płatnych dróg w Niemczech rozszerzono na wszystkie drogi krajowe. Wraz z potrojeniem obszaru obowiązywania opłat powstała największa, nieprzerwana sieć dróg płatnych na świecie. Jedynie w ten sposób koszty transportu w lecie bieżącego roku podwyższyły się o ponad 2%.

Jednocześnie rząd niemiecki, ze względu na przedłożoną mu opinię na temat dróg zadecydował, że od stycznia 2019 r. aktualnie obowiązujące stawki opłat za przejazd podniesie o około 40%. Zgodnie z najkorzystniejszą normą zanieczyszczenia EURO-NORM 6 oznacza to podwyższenie stawek z aktualnych 13,5 centów do 18,7 centów za kilometr przejazdu.

Tym sposobem faktyczne obciążenie opłatą za przejazd zwiększa się blisko dwukrotnie. Czyli innymi słowy: dla średnio 40-tonowego zespołu pojazdów oznacza to po zsumowaniu wzrost kosztów transportu o kolejnych 6 do 7%.

Oficjalne dane liczbowe mówią o 2,5 mld Euro rocznych dodatkowych przychodów, wynikających z nowych stawek opłat za przejazd. Co z jednej strony może cieszyć państwo, z drugiej oznacza dodatkowe obciążenie dla Niemiec jako ośrodka gospodarczego. Reasumując znaczy to tyle, że koszty transportu na wszystkich łańcuchach dostaw będą rosły, a nałożone przez państwo podatki w ostatecznym rozrachunku będzie musiał płacić także konsument.

Jako kolejny czynnik kosztotwórczy dochodzą do tego niestety także zmiany cen oleju napędowego w ciągu ostatnich miesięcy. Od początku 2018 r. wzrosła przeciętna cena na stacjach benzynowych za litr oleju napędowego z około 1,21 EUR do 1,50 EUR, we wrześniu zaś o ponad 20% – z dalszą tendencją zwyżkową. W wyniku tego koszty transportu, z punktu widzenia stosunku kosztów paliwa do kosztów eksploatacji standardowego pojazdu ciężarowego podwyższyły się z ok. 30% o dodatkowe 3,5%.

Niniejsze informacje udostępniamy na wszelki wypadek, aby czynniki wyżej wspomniane, mające wpływ na działalność danej firmy już teraz uwzględniono, zarówno w planach na rok 2019, jak i w projektach aktualnych, mających być zrealizowanymi po zakończeniu roku bieżącego.

Dalsze informacje i szczegóły, związane z obowiązkowym dostosowaniem cen, które wejdzie w życie od stycznia 2019 r., będą podane wkrótce.

<< powrót do przeglądu
>> Wyświetl następna widomość