zamknij
7. września 2017

Gruntowane badanie ciężkich rzeczy

Łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo, mówi ludowe powiedzenie.  

Również „multimodalny transport ładunków ciężkich” , który był motywem przewodnim 9. konferencji stowarzyszenia transportu ciężkiego „Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten” (w skrócie BSK), wymaga przemyślanych koncepcji, aby łańcuch logistyczny nie rozerwał się z powodu drobnostek.

Eksperci tego stowarzyszenia spotkali się tego lata w norymberskim oddziale spółki-córki Universal Transport, aby porozmawiać o aktualnej sytuacji w branży.  Karl-Heinz Webersberger miał zaszczyt powitać w naszym bawarskim oddziale w Norymberdze  wielu specjalistów od ładunków ciężkich, jak też przedstawicieli władz, jak np. Norberta Tiedemanna, zastępcę kierownika Referatu Transportu Towarowego i Logistyki w Federalnym Ministerstwie Transportu i Infrastruktury Cyfrowej, oraz dr Michaela Fraasa, zawodowego radcę miejskiego i referenta gospodarczego miasta Norymberga.

Konferencję wypełniły liczne odczyty, po których odbywały się fachowe dyskusje, podczas których rozmawiano o różnych sposobach transportu i wymaganiach związanych z efektywnym zarządzaniem łańcuchem dostaw.  Oprócz dr Michaela Fraasa, który nie tylko działa w świecie norymberskiej polityki, ale pełni również funkcję Przewodniczącego Niemieckiego Związku Dróg Wodnych i Żeglugi na Renie, Menie i Dunaju, oraz Norberta Tiedemanna, który poruszył kwestię wyzwań związanych z rozbudową infrastruktury i jej finansowania z punktu widzenia ministerstwa, głos zabrali też specjaliści z różnych dziedzin transportu.  W tym multimodalnym miejscu, jakim jest bawarski port w drugim co do wielkości mieście tego kraju związkowego, dyskutowano też o zaletach transportu szynowego i śródlądowego w logistyce transportu ładunków ciężkich.

<< powrót do przeglądu
>> Wyświetl następna widomość