Schliessen
7. září 2017

Speciální sjezd skupiny „BSK“

Řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek, tak zní jedno staré přísloví.

Toto rčení platí také při „multimodální těžké nákladní dopravě“, která byla hlavním tématem na 9. sjezdu federální specializované skupiny „Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten neboli BSK“. Multimodální těžká nákladní doprava vyžaduje pečlivě vypracované koncepce, aby se logistický řetězec nerozpadl na drobnostech.

Odborníci z této profese se letošní léto setkali v bavorském přístavu Norimberku, sídle dceřiné společnosti Universal Transport, aby mohli diskutovat o nejnovějším vývoji v průmyslu. Pan Karl-Heinz Webersberger mohl pozdravit četné specialisty v oboru těžké logistiky, ale také zástupce orgánů jako například pana Norberta Tiedemanna, zástupce vedoucího oddělení nákladní dopravy a logistiky spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury a dále také pana dr Michaela Fraase, radního pro hospodářství  města Norimberk.

Akce byla charakterizována řadou přednášek a následných odborných diskusí týkajících se různých druhů dopravy a požadavků na efektivní řízení dodavatelského řetězce.

Po krátké předmluvě od pana Dr. Michalea Fraase, který byl kromě svého působení v norimberské politice rovněž členem představenstva německé vodní a námořní asociace Rhein-Main-Donau dále promluvil pan Norbert Tiedemann, který poukázal na výzvy v rozšiřování infrastruktury a financování z ministerstva. Ke slovu se dostali také specialisté z různých druhů dopravy.

V multimodálním místě, jako je tento bavorský přistav Norimberk, se také diskutovalo o výhodách železniční a vnitrozemské vodní dopravy v logistice těžkého zboží.

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky