zamknij
6. października 2021

Co kraj, to obyczaj: Tym razem Republika Czeska

W naszym nowym cyklu „Co kraj, to obyczaj”  przedstawiamy Państwu pracowników naszych oddziałów i spółek krajowych na całym świecie. Rozmawiamy z nimi o zwyczajach i wartościach, o tym, co wyróżnia ich kraj lub region, i czego moglibyśmy się ewentualnie od nich nauczyć. Tym razem Jana Kuncová (39) opowiada nam o tym, co jest typowego dla Czech. Od listopada 2020r. jest członkiem zespołu zarządzającego Universal Transport Praga. W ten sposób Jana Kuncová stała się pierwszą kobietą na kierowniczym stanowisku w Universal Transport udowadniając, że nowoczesna logistyka transportu ładunków nienormatywnych nie jest domeną wyłącznie mężczyzn.

Pani Kuncová, jakie wartości są szczególnie ważne w Republice Czeskiej?

Rodzina jest fundamentem państwa – tak mówił pierwszy prezydent Czechosłowacji,  Tomáš G. Masaryk, i jest to aktualne również dzisiaj. Dobrze funkcjonująca rodzina, dobre relacje w związku i dzieci – to faktycznie dla Czechów najważniejsze wartości, które ich zdaniem dają człowiekowi szczęście.

Jakie święta są w Czechach szczególnie ważne?

Na pewno święta oparte na tradycji chrześcijańskiej, czyli Boże Narodzenie i Wielkanoc. To u nas święta radości, pokoju, czas dla rodziny i dobrego jedzenia. Dla mnie najważniejszym cywilnym świętem jest dzień 17 listopada, ponieważ przypomina o naszych osiągnięciach w walce o wolność i demokrację.

Jak prowadzi się działalność gospodarczą w Czechach?

W bezpośrednim porównaniu z Niemcami tu jest trochę trudniej. Biurokracja w Republice Czeskiej stawia przedsiębiorstwa przed wielkimi wyzwaniami czasowymi. Mimo to jest u nas wiele młodych przedsiębiorstw i start-upów z ciekawymi pomysłami, które mogą przynieść międzynarodowy sukces.

Jak ważne jest zarządzanie czasem?

Koncepcja zarządzania czasem zyskuje w Republice Czeskiej coraz większą popularność. Ludzie tutaj zaczynają dostrzegać, że dobre zarządzanie czasem – zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym – stanowi klucz do bardziej szczęśliwego życia, lepszego zdrowia, ale też bardziej optymistycznego patrzenia na świat.

Czy Czechy są hierarchiczne, czy raczej egalitarne?

Historycznie patrząc raczej egalitarne. Ta cecha znacznie wzmocniła się w czasach komunizmu – i nawet pomimo tego, że od tego czasu nierówności na różnych płaszczyznach wzrosły, hierarchia w Czechach nie jest tak ważna jak w innych częściach świata.

Jaki stosunek mają Czesi do natury?

Bardzo bliski. Widać to w naszej jedynej w swoim rodzaju sieci oznakowanych szlaków pieszych i rowerowych, która jest wyjątkowa na tle innych krajów. Poza tym Czesi kochają swoje dacze, i chętnie chodzą na spacer do lasu, w tym często na grzyby. Zmiana klimatu nie odgrywa jeszcze jednak dużej roli w publicznej dyskusji.

Czy są jeszcze jakieś inne rzeczy typowe dla Czechów?

Na pewno dobre czeskie piwo. Ten narodowy napój przenika wszystkie aspekty czeskiej kultury i społeczeństwa, jest tematem książek i filmów, i nie może go zabraknąć właściwie na rzadnym spotkaniu z przyjaciółmi lub z rodziną.

<< powrót do przeglądu
>> Wyświetl następna widomość