zamknij
12. grudnia 2018

1000 Euro na słuszną sprawę: Aktion Lichtblicke

Chociaż raz być świadkiem tego, jak 100-tonowy transport o długości 50 metrów dociera do celu z milimetrową precyzją, to marzenie niejednego młodego człowieka.  Dla Frauke marzenie to stanie się rzeczywistością.  Jest zwyciężczynią aukcji „Konwojowanie transportu ciężkich ładunków” – nagroda przyznawana wyłącznie przez specjalistę od transportu ciężkiego z Paderborn.

Universal Transport zaoferował takie wyjątkowe przeżycie w ramach aukcji na kalaydo.de na rzecz Aktion Lichtblicke e.V..  A zainteresowanie było duże:  W sumie złożono 89 ofert.  Liczni zainteresowani chcieli towarzyszyć i przyglądać się z bliska transportowi ciężkich ładunków i dowiedzieć się, jak wygląda logistyka i zarządzanie projektem przy takim przedsięwzięciu.  Ale zwycięzca mógł być tylko jeden.

Ostateczna oferta opiewała na 444,44 Euro, ale Universal Transport dorzucił od siebie kwotę 555,56 Euro podnosząc wartość przedmiotu aukcji do 1000,00 Euro.  Pieniądze otrzyma powstałe w 1998 roku stowarzyszenie Aktion von Lichtblicke e.V. pomagające dzieciom, młodzieży i ich rodzinom z całej Nadrenii Północnej – Westfalii znajdującym się w materialnej, finansowej lub duchowej potrzebie.  Stowarzyszenie zostało powołane do życia przez 45 lokalnych nadreńsko-westfalskich stacji radiowych, Program Ramowy radio NRW, oddziały Caritas pięciu diecezji nadreńsko-westfalskich oraz diakonię Rheinland-Westfalen-Lippe.

„Chcemy wspierać projekty społeczne, a Lichtblicke pomaga dzieciom i rodzinom w potrzebie.  W ten sposób możemy wnieść swój wkład w to przedsięwzięcie i zrobić coś dla tego regionu”, w ten sposób członek zarządu Universal Transport Holger Dechant wyjaśnia powody, dla których zdecydowano się zrobić coś dobrego w ramach tej właśnie akcji.

<< powrót do przeglądu
>> Wyświetl następna widomość