zamknij
6. lipca 2022

Universal Transport rozszerza swoją działalność na Bliskim Wschodzie

Grupa Universal Transport wykorzystuje Turcję jako ważną platformę do wejścia na nowe rynki. Od roku 2015 firma posiada własny oddział w Stambule. Naszym człowiekiem na miejscu jest Ergin Büyükbayram, Regionalny Manager na Region Bliskiego Wschodu w Züst & Bachmeier Project GmbH. Zapytaliśmy go, jak wyglądają interesy w regionie, i dlaczego Turcja odgrywa kluczową rolę w regionie.

Panie Büyükbayram, jako Regionalny Manager od kilku lat obserwuje Pan rynki bliskowschodnie. Jak oceniłby Pan aktualną sytuację w tym regionie?

Azja Środkowa odgrywa aktualnie wielką rolę w handlu międzynarodowym. Rynek znajduje się w fazie stałego rozwoju, a wraz z nim klienci. Podczas gdy wzrost gospodarczy w Europie praktycznie się zatrzymał, te rynki znajdują się wyraźnie w fazie wzrostu. Widać to na przykład w rosnących cenach surowców na Bliskim Wschodzie, dzięki którym zwiększają się możliwości inwestycyjne państw producentów ropy i gazu. Takie kraje, jak Irak, Arabia Saudyjska czy Katar, są dzięki temu coraz silniejsze.

Co to oznacza dla grupy Universal Transport?

Grupa Universal Transport ma już ugruntowaną pozycję w regionie i zyskała sporo wartościowych stałych klientów. W związku z trudną sytuacją w Rosji i wokół Rosji musimy zintensyfikować poszukiwania nowych rynków, i prowadzić na nich aktywną działalność. Azja Środkowa jest tu dla nas istotnym rynkiem docelowym. W tym regionie sprzedaje się aktualnie wiele urządzeń naszych producentów maszyn – na przykład do Uzbekistanu, najludniejszego kraju Azji Centralnej, ale też do Afganistanu, Iraku i Pakistanu. Wszystkie te kraje mają wielki potencjał, bardzo interesujący dla Universal Transport.

Jaką rolę odgrywa Turcja, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych rynków?

Turcja, a szczególnie Stambuł, jest pomostem między Wschodem a Zachodem. Dzięki silnej gospodarce, wysokiej produktywności i jakości kraj ten cieszy się wielkim poważaniem na Bliskim Wschodzie. Poza tym język turecki jest zrozumiały w Azji Środkowej, a kultura turecka jest tam dobrze znana. Ale Turcja pasuje też do Europy, dlatego może być platformą przepływu informacji między poszczególnymi rynkami.

Universal Transport z główną siedzibą w Niemczech i własnym biurem w Stambule jest więc optymalnie przygotowany do organizacji i realizacji transportów między Europą a Bliskim Wschodem. Nasz oddział w Stambule służy jako centrum logistyczno-kompetencyjne i punkt informacyjny, do którego każdy oddział może zwracać się z pytaniami. Posiadamy niezbędne know-how do kompleksowej obsługi zleceń importowych i eksportowych między Europą a Azją Środkową gwarantujące szybkie i niezawodne spełnienie wysokich wymagań naszych klientów z branży budowy maszyn i urządzeń. To podstawa naszych dobrych, opartych na zaufaniu stosunków z naszymi klientami w Azji Centralnej i w Europie.

<< powrót do przeglądu
>> Wyświetl następna widomość