zamknij
8. września 2020

Warsztat na kółkach dla Universal Transport

Główny oddział Universal Transport w Paderborn miał okazję świętować powiększenie swojej floty o pojazd szczególnego rodzaju: własny mobilny warsztat. Od niedawna jeździ on po naszych drogach i usuwa drobne usterki w ciągnikach i przyczepach należących do Universal Transport. Do zadań realizowanych przez mobilny warsztat należy między innymi wymiana opon, węży hydraulicznych oraz usuwanie usterek elektroniki.

W promieniu 150 km od zakładu w Paderborn kierowcy mogą być pewni, że w razie awarii przybędzie im na pomoc mobilny warsztat Universal Transport. Zakupiony specjalnie do tego celu pojazd oferuje wystarczająco dużo miejsca na niezbędny sprzęt.

Jeżeli jakiś pojazd stanie na drodze z powodu jednej z wyżej wymienionych usterek, obszar działania mobilnego warsztatu może być poszerzony, na przykład w przypadku zagrożenia uzgodnionego z klientem terminu.

„Dzięki mobilnemu warsztatowi Universal Transport zyskuje dodatkową elastyczność i trochę niezależności od zewnętrznych usługodawców”, mówi na temat nowego nabytku Frank Rakowski, Kierownik parku samochodowego.

Anton Michajłow, dyspozytor, Züst & Bachmeier Project GmbH: „Dzięki precyzyjnemu planowaniu i naszemu doświadczeniu w organizacji transportów multimodalnych przeładunek na różne środki transportu w Rosji, na Węgrzech, w Słowenii i w końcu w Egipcie przebiegał bez zakłóceń.  Przez cały czas ściśle współpracowaliśmy z międzynarodowymi oddziałami Universal Transport.  Dzięki pracy zespołowej wraz z oddziałem Züst & Bachmeier z St. Petersburga kierowanym przez pana Karpowa udało na się opracować kompleksową koncepcję transportu i przewieźć wagon drogą kołową na Węgry.  Rosyjscy koledzy zmierzyli wagon w hali zakładu i w dniu odbioru nadzorowali na miejscu wszystkie działania.  Realizacją wszystkich zadań w porcie aleksandryjskim zajął się nasz kolega pan Dahshan z Universal Transport Egipt.”

<< powrót do przeglądu
>> Wyświetl następna widomość