zamknij
19. czerwca 2020

Transportem kołowym, szynowym i morskim: rosyjskie koleje dla Aleksandrii

Ponad 5.000 kilometrów przebył wagon z zakładu w środkoworosyjskim Twerze na miejsce przeznaczenia, do Aleksandrii.  Planowane są kolejne transporty wagonów do tej egipskiej metropolii.  Realizacji zlecenia dla największego producenta taboru kolejowego w Rosji podjął się Züst & Bachmeier, który w grupie Universal Transport specjalizuje się w transporcie projektowym, i w tym przypadku postawił na trójmodalny łańcuch transportowy.  Pierwszy etap miał miejsce w grudniu 2019 roku i polegał na transporcie samochodem ciężarowym z Tweru do węgierskiego Szolnoku.  Tam wagon miał kilkutygodniowy postój, podczas którego był poddany szczegółowym badaniom przez węgierskie przedsiębiorstwo kolejowe.  Pod koniec lutego rozpoczął się drugi etap – kolejowy.  Po czterech dniach wagon, który razem z wózkiem miał 24,6 m długości, 2,8 m szerokości i 4,5 m wysokości,  dotarł do portu morskiego Koper w Słowenii.  Podróż do egipskiej Aleksandrii trwała jedenaście dni.  Do załadunku na statek w porcie w Koprze i rozładunku w Aleksandrii musiano użyć specjalnie przygotowanych urządzeń chwytnych, które umożliwiły podniesienie wagonu.   Ten 48-tonowy transport był w drodze w sumie prawie cztery miesiące, ale w końcu – dotarł na czas na miejsce przeznaczenia i został oficjalnie przekazany klientowi, „Egyptian National Railways“, w obecności przedstawicieli egipskiego Ministerstwa Transportu.

Anton Michajłow, dyspozytor, Züst & Bachmeier Project GmbH: „Dzięki precyzyjnemu planowaniu i naszemu doświadczeniu w organizacji transportów multimodalnych przeładunek na różne środki transportu w Rosji, na Węgrzech, w Słowenii i w końcu w Egipcie przebiegał bez zakłóceń.  Przez cały czas ściśle współpracowaliśmy z międzynarodowymi oddziałami Universal Transport.  Dzięki pracy zespołowej wraz z oddziałem Züst & Bachmeier z St. Petersburga kierowanym przez pana Karpowa udało na się opracować kompleksową koncepcję transportu i przewieźć wagon drogą kołową na Węgry.  Rosyjscy koledzy zmierzyli wagon w hali zakładu i w dniu odbioru nadzorowali na miejscu wszystkie działania.  Realizacją wszystkich zadań w porcie aleksandryjskim zajął się nasz kolega pan Dahshan z Universal Transport Egipt.”

<< powrót do przeglądu
>> Wyświetl następna widomość