zamknij
28. czerwca 2023

Skierowani na właściwy tor: przewóz ciężkich ładunków koleją   

Universal Transport w coraz większym stopniu stawia na transport kombinowany wodno-kolejowy. Transport kolejowy ładunków ponadnormatywnych i projektowych ma równie wiele zalet w stosunku do transportu samochodowego, co przewóz statkiem żeglugi śródlądowej. Zaletą kolei jest nie tylko wysoka ładowność środka transportu wynosząca do 480 ton, lecz również niska emisja gazów cieplarnianych. Dzięki temu Universal Transport i wspólnicy GRUBER Logistics mogą oferować swoim klientom rozwiązania transportowe możliwie jak najmniej uciążliwe dla środowiska naturalnego. Poza tym sieć kolejowa w Niemczech i w Europie jest dobrze rozbudowana. Ośrodki gospodarcze są bezpośrednio połączone korytarzami kolejowymi i bezpośrednimi połączeniami z portami morskich i hubami logistycznymi. 

„Przeniesienie ładunków specjalnych na kolejowe środki transportu jest dla nas interesujące również ze względu na zestandaryzowane i przewidywalne procedury udzielania zezwoleń. O 14-dniowym wyprzedzeniu w transporcie drogowym możemy najczęściej tylko pomarzyć. Procesy udzielania zezwoleń w międzyczasie bardzo się wydłużyły, a przede wszystkim stały się bardziej skomplikowane”, mówi Holger Dechant, Prezes Universal Transport i członek zarządu GRUBER Logistics. „Dlatego tym intensywniej staramy się przesunąć punkt ciężkości naszej działalności na transport kolejowy – na przykład wtedy, gdy otrzymujemy zlecenie na przewóz 30 ton prefabrykatów betonowych”.  

Mniej więcej 50% wszystkich przewozów ładunków wielkogabarytowych i ponadnormatywnych na trasach dłuższych niż 250 kilometrów można generalnie wykonać koleją. Dotyczy to nie tylko prefabrykatów betonowych, ale również na przykład maszyn i urządzeń albo pojazdów. Jednak i tu trzeba zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami, między innymi należy zwiększyć ilość wagonów specjalnych i systemów modułowych oraz kompatybilność między różnymi środkami transportu. 

„Aby zwiększyć ilość towarów przewożonych przy użyciu kolei i żeglugi śródlądowej potrzebna jest jednak wola klientów i załadowców. Ekologiczna logistyka kosztuje czas i pieniądze. W dłuższej perspektywie możemy stworzyć zrównoważone łańcuchy dostaw tylko we współpracy między logistyką a przemysłem”, dodaje Holger Dechant.  

Ponieważ z powodu przestarzałej infrastruktury, rosnących kosztów i braku personelu transporty drogowe są coraz trudniejsze do zaplanowania, a do tego coraz większą rolę odgrywają aspekty związane z ochroną klimatu, Universal Transport ma zamiar w średniej perspektywie czasowej istotnie zwiększyć udział kolejowego transportu towarowego w realizowanych przez nas przewozach. W tym celu umożliwiono naszym pracownikom wzięcie udziału w hybrydowym szkoleniu na temat przewagi transportu kolejowego nad drogowym transportem ciężarowym. Maren Schemmann, manager produktu ds. transportów specjalnych Deutsche Bahn mówiła, dlaczego przedsiębiorstwa powinny zainteresować się tą alternatywą. 

Stwierdziła między innymi, że „transport kolejowy jest bardzo często skuteczną alternatywą dla transportu drogowego. Znaczna część przesyłek, dla których w transporcie drogowym trzeba uzyskać zezwolenie, nie wymaga zezwolenia w transporcie kolejowym, i może być przewożona zwykłymi pojazdami”. 

 

<< powrót do przeglądu
>> Wyświetl następna widomość