zamknij
15. grudnia 2021

Nowe przepisy administracyjne

Najnowsza nowelizacja przepisów administracyjnych w Republice Federalnej Niemiec oznacza, że od dawna dyskutowany w kręgach ustawodawczych temat tolerancji w transporcie wielkogabarytowym i ponadnormatywnym znalazł w końcu wyraz w przepisach prawa. Od zaraz obowiązuje zasada, że zatwierdzone wymiary i ciężary nie mogą przekraczać 15 cm w przypadku ładunku i pięciu procent zatwierdzonego ciężaru całkowitego samochodu ciężarowego. W przypadku odstępstw wydane zezwolenie traci ważność, i transport nie może się odbyć. Oznacza to dalsze zaostrzenie wymogów dla przewozów nienormatywnych w ruchu drogowym.

Mówiąc wprost: Do unieruchomienia transportu prowadzi nie tylko przekroczenie dopuszczalnego ciężaru całkowitego samochodu w górę ale i w dół.

Dla nas oznacza to po pierwsze, że jesteśmy skazani na przekazywanie nam z góry dokładnych wymiarów i ciężarów ładunku przez naszych zleceniodawców, którzy będą musieli też natychmiast informować nas o ewentualnych zmianach w procesie produkcji. Z drugiej strony taka zmiana przepisów spowoduje kolejny wzrost obciążenia pracą w instytucjach wydających zezwolenia, co z kolei wydłuży czas oczekiwania na rozpatrzenie naszych wniosków. Spirala kosztów zezwoleń wyjątkowych jeszcze bardziej się rozkręci, bo trzeba będzie składać jeszcze więcej wniosków o zezwolenia, niż dotąd.

Możemy tylko prosić Państwa jako Zleceniodawców o zwrócenie uwagi swoich zrzeszeń branżowych na tę niezrozumiałą dla nas zmianę, ponieważ wszędzie w prawie administracyjnym obowiązuje zasada, że „duże zawiera małe” (maius minus continent). Transport wielkogabarytowy i ponadnormatywny jest tu traktowany niesprawiedliwie, a procedury zezwoleniowe od kilku lat regularnie zmieniają się na gorsze.

<< powrót do przeglądu
>> Wyświetl następna widomość