zamknij
25. września 2020

Czy grozi nam zapaść?

Nowe regulacje w transporcie wielkogabarytowym i ponadnormatywnym
Wiosną 2020 roku Bundesrat uchwalił 54. rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące transportu drogowego, w tym § 47 StVO (kodeksu drogowego), w którym kompetencje instytucji wydających zezwolenia na przewozy wielkogabarytowe i ponadnormatywne zostały uregulowane w niemal zupełnie nowy sposób. Zmiana ta ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Do tej pory wnioskodawca mógł złożyć wniosek o zezwolenie na transport w miejscowości siedziby przedsiębiorstwa, jego oddziału, miejsca zamieszkania lub miejsca rozpoczęcia transportu. Nowy kodeks drogowy dopuszcza możliwość złożenia takiego wniosku tylko w miejscu rozpoczęcia lub zakończenia transportu.

Należy liczyć się z daleko idącymi konsekwencjami
Trudno zrozumieć, jakie są powody zmiany paragrafu 47 kodeksu drogowego. Procedura wydania zezwolenia na transporty wielkogabarytowe i ponadnormatywne wymaga udziału ekspertów, którzy znają na tym znają. Nowa regulacja doprowadzi do tego, że wiele organów udzielających zezwoleń będzie narażonych na zalew wniosków, na jaki nie są przygotowane ani kadrowo ani fachowo, czego skutkiem będą długie okresy rozpatrywania wniosków i dodatkowe koszty.

W skrócie: zmiany spowodują znaczne spowolnienie i tak już skomplikowanej i żmudnej procedury. Można się spodziewać znacznych szkód finansowych u załadowców oraz firm przewozowych i świadczących usługi dźwigowe. Oprócz zmiany paragrafu 47 nastąpi ujednolicenie w skali kraju opłat za wydanie zezwolenia i, co na tym idzie, ich znaczna podwyżka.

Należy podjąć szybkie działania, by możliwe było wprowadzenie poprawek do projektu jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów. Niektóre kraje związkowe, izby przemysłowo-handlowe i stowarzyszenia przewoźników i załadowców podjęły już energiczne działania.

<< powrót do przeglądu
>> Wyświetl następna widomość