Schliessen
6. června 2018

Sanační remorkér cestoval po souši

Tam kde kdysi býval důl Skado, je nyní jezero Partwitze See. Nachází se severozápadně od města Hoyerswerda a je jedním z největších umělých jezer v Sasku.

Severozápadní roh jezera patří k sousednímu spolkovému státu Braniborsko. Odsud z obce Welzow, přepravovala společnost Universal Transport na konci března manipulační remorkér „Klara“ se dvěma zapalovači (pozn. vyd. – typ lodi, nepohyblivý, plovoucí nákladní kontejner). Loď “ Klara“ je tlačno-vlečný remorkér způsobilý pro menší manipulace s plavidly a přístavními zařízeními. Tento remorkér vlastněný centrální německou banskou správou, byl uskladněn v hangáru letiště Welzow, aby byl chráněn před zimními klimatickými podmínkami.

Po čtyřech týdnech plánování, kdy se naši profesionálové při návrhu dopravní trasy museli vypořádat zejména s výškou 5,20 metru a celkovou váhou 100tun, se mohly tři podvalníky společnosti Universal Transport vydat na cestu k jezeru Partwitze. Přeprava se uskutečnila v noci. Po příjezdu byla „Klára“, která byla během zimních měsíců v hangáru podrobena pravidelným opravám a údržbě, přistavena k jednotlivým jeřábům. Následně mohla sanační loď a dva čluny, jejichž úkolem je neutralizace kyselé vody bílým jemným vápnem, vyplout na vodu, aby mohl být ozdraven poškozený ekosystém jezera.

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky