Schliessen
6. listopadu 2023

Přeshraniční přeprava těžkých nákladů: Z českých hor na břehy řeky Tisy 

V březnu 2023 získala společnost Universal Transport zakázku přepravy chemické kolony z České republiky přes Slovensko do Maďarska. Největší ze zařízení, které je určeno pro použití v petrochemickém průmyslu, bylo dodáno ve třech samostatných částech. Celkem pět komponentů zařízení dosáhlo impozantních rozměrů 45 metrů na délku a hmotnosti jednotlivého kusu 123,5 tuny. Přeprava do rafinerie v Tiszaujvaros, vzdálené asi 800 kilometrů, se proto uskutečnila také s pomocí takzvaných vlečných a tažných souprav, s nimiž bylo možné zvládnout i úzké průjezdy a zatáčky. V případě obzvláště těžkého nákladu byla na některých úsecích použita druhá tahačová souprava, která mohla transport dodatečně tlačit zezadu. 

Pro přepravu tohoto těžkého nákladu, který náš tým doprovázel více než tři měsíce, bylo nutné přesné a podrobné plánování. V přípravě byla mimo jiné provedena podrobná statická a deformační měření mostu na plánované trase. Byly rozšířeny silnice, zasypány obrubníky a zhutněny silniční ostrůvky. Kromě toho byla provedena některá další opatření pro řízení dopravy. Aby byl zajištěn nerušený průjezd, bylo nutné v krátké době například odstranit dopravní značky, lampy a semafory. 

Výzvou však nebyl jen rozměr přepravovaného nákladu, ale především požadovaný profil trasy. Výchozím bodem přepravy byl výrobní závod komponentů, který se nachází v nadmořské výšce přibližně 440 metrů v pohoří Altvater, známém také jako Hrubý Jeseník. Odtud vedla trasa mnohem výš přes lyžařské středisko Červenohorské sedlo, které se nachází ve výšce 1 010 metrů. Tato nadmořská výška měla značný vliv na dopravu. Prudké stoupání a prudké klesání do údolí, s tím spojené ostré zatáčky serpentin a nepředvídatelné horské povětrnostní podmínky představovaly pro řidiče a koordinátory řadu výzev. 

Díky dlouholetým zkušenostem a odborným znalostem týmu Universal Transport se podařilo přepravu s celkem osmi řidiči a řadou koordinátorů úspěšně zvládnout během pěti dnů. 

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky