Schliessen
2. září 2019

Pozpátku na dálnici

Že to není možné? To v Universal Transport neexistuje! Realizace přeprav těžkých nákladů je jednou z nejnáročnějších služeb v oblasti logistiky. To je také případ zakázky v Osthessenu, kterou na začátku srpna realizoval náš tým Universal Transport z Bamberku.

Během dvou po sobě jdoucích nocí bylo pro našeho zákazníka v Eichenzellu v okrese Fulda provedeno celkem 12 přeprav o délce 52 metrů a celkové hmotnosti přibližně 130 tun na jednu přepravu. Náklad sestával z betonových příhradových vazníků, přesněji prefabrikovaných nosníků, které jsou obvykle vyrobeny ze železobetonu a které byly potřebné pro stavbu haly v okolí.

Pro realizaci zakázky bylo během jedné noci nasazeno 6 oplenů s dolly. K zajištění přepravy bylo použito šest doprovodných vozidel BF4 a tři doprovodná vozidla BF3. Samotný výjezd z továrního areálu byl velkou výzvou, protože opleny mohly z výrobních prostor pouze vycouvat a kontinuálně pozpátku dojet až k přípojné křižovatce A66, aby se zde mohly otočit po příjezdové cestě k dálnici. Dále mohla přeprava pokračovat ve směru jízdy.

„Dobrá příprava, správné vybavení a samozřejmě týmová práce jsou součástí každé dobře odvedené práce. Náš tým v Bambergu zde odvedl skvělou práci,“ řekl Karsten Hillebrand, vedoucí pobočky Universal Transport Bamberg.

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky