Schliessen
28. června 2023

Odborný servis pro stěhování strojů a zařízení  

Společnost Universal Transport stále více využívá kombinovanou přepravu po vodních cestách a železnici. Pokud se jedná o těžké zboží a projektové náklady, má železnice spolu s vnitrozemskou plavbou oproti nákladním automobilům hned několik výhod. Kromě vysokého užitečného zatížení až 480 tun, je doprava po železnici působivá zejména nízkými emisemi skleníkových plynů. To také názorně potvrzuje požadavek společnosti Universal Transport a akcionářů GRUBER Logistics, kteří chtějí svým zákazníkům vždy nabízet dopravní řešení s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Železniční síť v Německu a Evropě je velmi dobře rozvinutá. Průmyslová centra jsou navzájem propojena přímými spoji a železničními koridory, ale i námořními přístavy a logistickými uzly. 

„Přesun velkoobjemového a těžkého nákladu po železnici je pro nás zajímavý také díky standardizovaným a plánovatelným schvalovacím postupům. V silniční dopravě si o 14 denním předstihu můžeme většinou nechat jen zdát. Zde jsou schvalovací procesy někdy mnohem zdlouhavější a především mnohem složitější,“ říká Holger Dechant, jednatel společnosti Universal Transport a člen představenstva GRUBER Logistics.  

„Chceme proto stále více přenášet náš „denní chléb“ na železnici 

– například když získáme zakázku na přepravu 30 tun betonových prefabrikátů.“ 

Přibližně 50 % všech velkoobjemových a těžkých nákladních přeprav lze v zásadě přesunout na železnici na vzdálenost delší než 250 kilometrů; kromě betonových prefabrikátů sem patří například stroje a zařízení nebo vozidla. Nicméně i zde je třeba překonat některé výzvy, včetně rozšíření zásoby speciálních nákladních vozů a modulárních koncepcí, a také zlepšení kompatibility mezi různými druhy dopravy. 

„Základem pro přesun většího množství přepravy na železnici a vnitrozemské vodní cesty je však to, aby zákazníci a odesílatelé také následovali tento trend. Ekologická logistika stojí čas a peníze. Z dlouhodobého hlediska můžeme vytvořit ekologicky udržitelné dodavatelské řetězce pouze v interakci mezi logistikou a průmyslem,“ dodává Dechant.“ 

Vzhledem k tomu, že silniční dopravu je stále obtížnější plánovat kvůli zchátralé infrastruktuře, rostoucím nákladům a nedostatku personálu, a zároveň roste význam aspektů ochrany klimatu, plánuje společnost Universal Transport ve střednědobém horizontu výrazně zvýšit podíl železniční dopravy.  

Zaměstnanci společnosti se mohli na školení seznámit s výhodami železniční dopravy oproti dopravě kamionové. Maren Schemmannová, produktová manažerka pro speciální dopravu DB, na školení informovala o tom, proč by firmy měly o této alternativě uvažovat. 

Říká: „Železniční doprava je velmi často efektivní alternativou k dopravě silniční. Velká část zásilek, které již vyžadují povolení pro silniční dopravu, nevyžaduje povolení pro železniční dopravu a může být přepravována běžnými vozidly.“

GRUBER Logistics je jednou z mála společností v logistickém průmyslu, která kromě přepravy strojů a zařízení nabízí také průmyslové stěhovací a montážní služby. Divize GRUBER Assembly byla založena v roce 2013 a zajišťuje celý proces stěhování: od zahájení projektu přes logistiku dopravy až po uvedení do provozu. Specializovaný tým profesionálů je připraven demontovat jednotlivá zařízení, komplexní výrobní linky nebo celé provozy na jejich původním místě a znovu je smontovat v nové lokalitě. V závislosti na zakázce je možné také uskladnění nebo sešrotování zařízení. Zákazníci přicházejí například z automobilového průmyslu, strojírenství a elektrotechniky.  

Stěhování průmyslových podniků a továren probíhá po celém světě. Montážní tým GRUBER doprovázel stěhování několika lakoven z Německa do Číny – včetně kompletní demontáže, zabalení přizpůsobené plavbě po moři, převozu, opětovné montáže a podpory při uvádění do provozu. Kompletní balíček přepravních služeb, demontáže a opětovné montáže byl využit také při stěhování zdravotnického zařízení z Německa přes USA do Mexika, které navíc podpořili specialisté na leteckou přepravu společnosti GRUBER z Hannoveru – a to je jen několik příkladů referenčních projektů.  

„Tyto rozšířené služby z jednoho zdroje nabízejí našim zákazníkům jistotu při plánování s menšími nároky na koordinaci, a proto jsou stále žádanější,“ říká Thomas Wolf, výkonný ředitel obchodní jednotky „Industrial Relocation“ společnosti GRUBER Montage.  

Holger Dechant, člen představenstva společnosti GRUBER Logistics, dodává: „Není to jediná oblast, kde naše společnost zažívá trvalý růst. Proto neustále hledáme odborné posily do našeho týmu.“  

Pro divizi „Průmyslové stěhování“ jsou v současné době k dispozici volná místa pro senior montéry a elektromontéry pro demontáž a zpětnou montáž průmyslových zařízení v Norimberku. Obecně je však poptávka po posilách týmu s lukrativním příjmem ve všech oblastech – od obchodních pozic až po profesionální řidiče. 

<< Zpět k přehledu