Schliessen
15. prosince 2021

Nový ředitel pobočky Züst & Bachmeier Project v Norimberku

Od července 2021 se vedení pobočky společnosti Züst & Bachmeier Project v Norimberku ujal pan Andreas Wöhler (44). Jeho plánem je rozšířit portfolio norimberské pobočky zabývající se zejména projektovou logistikou.

Holger Dechant, generální ředitel skupiny Universal Transport, je rád, že pro tento úkol našel zkušeného kolegu přímo z řad zaměstnanců společnosti: „Andreas Wöhler jako dlouholetý zaměstnanec přesně ví, jaké jsou potřeby našich zákazníků v oblasti projektové logistiky a jak se musí tato pobočka rozšířit, abychom byli dobře připraveni na požadavky budoucnosti. Tímto interním povýšením chceme také vyslat jasný signál, že si našich zaměstnanců vážíme a podporujeme jejich další rozvoj.“

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky