Schliessen
15. prosince 2021

Nové správní předpisy pro povolení v Německu

Nejnovější novelou správních předpisů ve Spolkové republice Německo zákonodárci právně vyjasnili dlouho diskutovanou otázku tolerancí ve velké a těžké nákladní dopravě. S okamžitou platností mohou být schválené rozměry a hmotnosti překročeny pouze o 15 cm pro náklad a maximálně o 5 % schválené celkové hmotnosti těžkého nákladního vozidla. V případě překročení této hodnoty se vydané povolení stává neplatným a přeprava se nesmí uskutečnit. To znamená další zpřísnění stávajících podmínek pro zvláštní užívání silnic.

Jednoduše řečeno: Nejen přetížení nákladního vozidla, ale i nedostatečná zátěž o více než 5 % schválené celkové hmotnosti vede k zastavení přepravy.

Pro nás to na jedné straně znamená, že jsme závislí na tom, zda nám naši klienti předem poskytnou přesné rozměry a hmotnost přepravovaného zboží. Kromě toho musíme být také co nejdříve informováni o všech změnách v průběhu výrobního procesu. Na druhou stranu tato změna předpisů způsobí prudký nárůst pracovní zátěže povolovacích orgánů, a tím opět povede k výraznému prodloužení doby vyřizování našich žádostí. Spirála nákladů v oblasti povolení se ještě více roztočí, protože bude třeba žádat o ještě více povolení než dosud.

Nezbývá nám než vás jako klienty požádat, abyste na tuto, pro nás nepochopitelnou novinku, upozornili svá průmyslová odvětví, protože všude ve správním právu platí zásada, že „velké zahrnuje i malé“ (maius minus continent). K velké a těžké nákladní dopravě se přistupuje nerovnoměrně a povolovací řízení se zde již několik let pravidelně mění k horšímu.

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky