Schliessen
30. června 2017

Automatizace šetří čas

Proč by měly být údaje, které již jednou elektronicky existují v naší společnosti nebo u zákazníka znovu zadány jinde?

Tento krok není zapotřebí, pokud IT společnosti může tyto informace dát k dispozici všem zúčastněným stranám v přepravní smlouvě.

Abychom takovou službu mohli zajistit, potřebujeme příslušná datová rozhraní v „heavyNetu“. V současné době existuje 14 exportních a 12 importních rozhraní, které jsou založeny na nejběžnějších formátech CSV a XLM. Tyto rozhraní umožňují rychlý přenos dat mezi klienty a poskytovateli služeb a příslušnými odděleními. Vzhledem k tomu, že „heavyNet“ je proprietální software, mohou být vytvořena nová datová rozhraní pro datové formáty, které dosud nebyly pokryty, což je velmi flexibilní a nákladově efektivní.

 

V současné době nám svá data objednávek přímo do datového souboru posílá jen málo zákazníků. Nicméně po přechodu na tento způsob zadávání dat při denním doručení v průměru 750 zásilek se jedná již o velký potenciál úspory několika identických pracovních kroků. Současně může být automatizováno také účetnictví, pokud budou všechny parametry objednávky digitální. Čas získaný automatizací pak může Universal Transport využít při vylepšování služeb a samozřejmě pozitivně ovlivní i oddělení dispečinku.

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky