Schliessen
30. června 2017

Firemní činnost je transparentní

Jsou oblasti života, ve kterých převládá pouhá intuice nebo jsou dostatečné pouhé odhady.

Podnikové řízení je ovšem založeno na proudu spolehlivých informací, aby bylo možné učinit správné rozhodnutí.

Universal Transport vytvořil kontrolní systém, který může zohledňovat celou řadu faktorů při podnikatelské činnosti. Od přesného posouzení objednávek, pozici nebo stav tahačů a návěsů, po prezentaci jednotlivých oddělení až po analýzu celé společnosti, lze jednoduše vygenerovat report, který může být vytištěn pouhým stisknutím tlačítka. Začali jsme s jediným výkazem zisků a ztrát a v současné době je již možné vytvořit více než 100 různých druhů formulářů.

 

V závislosti na oprávněních k přístupu, mohou být uživatelům „heavyNetu“ kdykoliv zobrazeny jednotlivé aspekty naší podnikatelské aktivity ve formátu PDF.

Tyto přesné a spolehlivé informace mají uplatnění při komunikaci se zákazníky, dodavateli a bankami a s jejich pomocí můžeme na základě jasných faktů provádět individuální rozhodnutí. Tím se snižuje podnikatelské riziko, protože výhody i nevýhody našich rozhodnutí jsou díky účinnému a transparentnímu kontrolingu předem osvětleny.

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky