Schliessen
25. září 2020

Hrozí kolaps?

Hrozí kolaps?
Nové předpisy pro velké a těžké přepravy
Letos na jaře přijala Spolková rada v Německu vyhlášku 54, která mění předpisy o silničním provozu, včetně §47 StVo, ve kterém byla téměř kompletně reorganizována odpovědnost úřadů udělujících povolení pro velkou a těžkou dopravu. Očekává se, že změna vstoupí v platnost 1. ledna 2021.

Doposud tomu bylo tak, že žadatel mohl požádat o povolení v místě sídla objednavatele, pobočky, v místě bydliště nebo v místě nakládky. Nové předpisy StVO umožňují žádat pouze v místě nakládky nebo vykládky.
Lze očekávat dalekosáhlé důsledky.

Důvody pro změnu paragrafu 47 StVO jsou obtížně pochopitelné. Schvalovací proces pro nadrozměrné a těžké přepravy vyžaduje odborníky, kteří jsou s postupy dobře obeznámeni. Nové nařízení bude znamenat, že mnoho licenčních úřadů bude vystaveno záplavě žádostí, pro které nejsou vybaveny jak personálem, tak často ani technicky. Výsledkem budou dlouhé doby zpracování a další více náklady.

Tyto změny pak ještě více zpomalí již tak složitý a zdlouhavý proces. Tento očekávaný vývoj povede ke značným finančním škodám pro dopravce a také pro přepravní a jeřábové společnosti. Kromě změny v §47 budou schvalovací poplatky celostátně standardizovány, a tudíž v některých případech masivně zvýšeny.

Aby bylo možné provést odpovídající zlepšení dříve, než změna vstoupí v platnost, je nutná rychlá akce. Některé spolkové země, IHK, jakož i sdružení dopravců a přepravců již byly aktivní.

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky