Schliessen
7. března 2018

Zeptali jsme se

Rozhovor s panem Holgerem Dechantem a Karlem-Heinz Webersbergerem

Pan Dechante, pane Webersbergere, před dvěma lety se společnost Universal Transport (UT) a společnost Züst & Bachmeier Project GmbH (Z & B) rozhodli jít společnou cestou. Jste s Vaším rozhodnutím stále spokojeni?

Dechant: Na to Vám s klidným svědomím můžu odpovědět, že ano. Fúze s firmou Z & B byla pro společnost Universal Transport opravdovou náhodou. Tehdy jsme hledali projektového speditéra, který chce rozšířit naše portfolio. Skutečnost, že jsme se společností Z & B spojili, byla také dílem náhody.

Webersberger: To je pravda, my jsme v tu dobu hledali firmu, kterou by společnost Z & B nadále pokračovala, a která by byla v souladu s našimi nápady a představami až já a můj společník odejdeme do důchodu. V tu dobu jsme se náhodou setkali. Mohu říci, že již od začátku jsme si perfektně rozuměli, zejména z lidské stránky, což je pro nás velmi důležité. A po dvou letech můžeme s radostí konstatovat, že naše očekávání a představy se naplnily.

 

Jakým způsobem jste na sobě vzájemně profitovali?

Dechant: Moje motto zní: kdo tvrdí, že je schopen udělat všechno, neudělá nic správně. Proto by se každý měl zaměřit na své silné stránky, abychom společně dosáhli nejlepšího výsledku. Například, pokud se nás zákazník zeptá, zda můžeme přepravit tramvaje do přístavu v Brémách, mohu nyní zodpovědně říci, že je můžeme přepravit nejen do přístavu, ale i do zámoří.  A to je možné jen díky spolupráci se zkušeným projektovým dopravcem, kterým Z & B bezpochyby je.      Společnost Z & B již pravděpodobně přepravila skoro všechny druhy projektových nákladů po celém světě. Tato informace je nyní také známá našim zákazníkům a má pozitivní dopad na počet objednávek.

Webersberger: Na druhé straně má Z & B poprvé příležitost využít stávající flotilu a vybavení UT. To nám dává větší flexibilitu a činí nás nezávislejší v jedinečných situacích.

Dechant: Nicméně nechceme působit dojmem, že lovíme ryby pouze v našem rybníku, naopak. Cílem fúze nebylo vytlačit konkurenci nebo nepřijímat jiné objednávky. Vždy jednáme racionálně a ekonomicky. Pokud společnost Universal Transport nebo Z & B získá zakázku, nebude automaticky zadána té druhé. Je-li zřejmé, že úkol lze realizovat nejlépe u společností třetích stran, samozřejmě jim bude zakázka zadána. Přesto jsme společně v posledních dvou letech úspěšně dokončili mnoho různých projektů.

Webersberger: Nicméně, jak bylo uvedeno na začátku, je dobré vědět, že díky naší sounáležitosti existuje nějaká záložní možnost v případě, že jedna společnost krátkodobě selže.

 

Převzetí společnosti a s tím související integrace je často dlouhodobým procesem. V jaké fázi se současně nacházíte?

Webersberger: Náš počáteční pocit, že si budeme dobře rozumět, byl správný. Řekl bych, že jsme dokončili 95 procent integrace. Je důležité zmínit, že se tento proces uskutečnil a nadále probíhá naprosto rovnocenně. Samozřejmě, že se někdy vyskytnou různé názory, ale po věcných a konstruktivních diskusích jsme vždy dospěli k uspokojivému výsledku pro všechny zúčastněné strany. Naši zaměstnanci také vidí, že fluktuace v posledních dvou letech byla téměř nulová.

Dechant: Našim záměrem nebylo za každou cenu zavádět u Z & B systémy a procesy, které jsou v UT. Náš plán byl porovnat obě strany a tam, kde to mělo smysl, procesy sjednotit.

 

Jaké výzvy je ještě nutné zvládnout?

Dechant: Stále máme nevyužitý potenciál pro jedno důležité téma – digitalizace. První kroky již byly podniknuty a jsme si jisti, že v budoucnu budeme společně nadále rozvíjet naše systémy.

Webersberger: Vidím výzvy spíše ve vnější sféře než ve vnitřní. Kvůli špatné infrastruktuře – zejména silnicím a mostům – čelíme dopravním kolapsům, tedy v případě, že na to nebudeme reagovat. Souhlasím s tím, že pokud je to možné, musí být nadměrný provoz omezen. To znamená, že pokud chceme dosáhnout úlevy, musí být dopravní cesty řešeny multimodálně pomocí několika druhů dopravy. Chceme tuto myšlenku realizovat a například rozšířit naše logistické centrum v bavorském přístavu Norimberk. Tím by se tím zvětšilo naše povodí, což by znamenalo rozšíření našich objednávek. V současné době je našim hlavním podnikáním provoz těžkého logistického centra při nakládání transformátorů. Například jsme v současné době odpovědní za kompletní logistický řetězec nejsilnějšího transformátoru HVDC na světě.                                                            (Poznámka vydavatele: viz zpráva z praxe tohoto newsletteru).

Dechant: Chtěl bych opět zmínit diverzifikaci odvětví a zákazníků. Chceme-li být na trhu dlouhodobě úspěšní, nesmíme spoléhat na jedno odvětví, jednoho zákazníka nebo jednu zemi či region a v neposlední řadě na jednoho zaměstnance. V posledních letech nám za příklad může posloužit prosperující obchod v oblasti větrné energie, který se bohužel zpomaluje měnícími se politickými podmínkami. To jsme již pocítili, ale tuto skutečnost jsme utlumili četnými dalšími oporami. I tyto výzvy budeme v budoucnosti ve skupině Universal transport společně řešit.

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky